Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Pierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP - Wsparcie koncentracji i siły MŚP w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE.

piątek, Listopad 29, 2019

28 listopada odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP - Wsparcie koncentracji i siły MŚP w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE.

Głównym tematem spotkania była  współpraca gospodarcza i relacje sieciowe w rozwoju oraz ekspansji MŚP. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele wybranych klastrów, jednostek samorządowych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz firm z Województwa Lubelskiego. W trakcie spotkania zaprezentowano różne modele współpracy gospodarczej i naukowo- gospodarczej, która może być szansą na skalowanie biznesu. Szczególną uwagę zwrócono na rolę klastrów, określanych jako katalizatory współpracy, w szczególności sposoby wspierania ekspansji przedsiębiorstw, możliwości i korzyści współpracy w ramach klastra, korzyści dla przedsiębiorców oraz instytucji będących członkami klastra. Spotkanie odbyło się w formie warsztatów, podczas których uczestnicy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami czy doświadczeniami, co stanowiło cenne źródło wiedzy w kontekście rekomendacji do nowej perspektywy finansowej RPO WL 2020-2027.

Zaangażowanie Grup Interesariuszy w realizację projektu stanowi szansę na włączenie do współpracy organizacji istotnych z punktu widzenia kreowania polityki. Uczestnictwo w Grupie Interesariuszy daje możliwość wzajemnej wymiany wiedzy, doświadczeń, identyfikowania niedoborów oraz kreowania innowacyjnej polityki w obszarze wsparcia MŚP we wchodzeniu na rynki regionalne, krajowe i zagraniczne. Zapraszamy przedstawicieli firm, instytucji otoczenia biznesu, uczelni oraz innych zainteresowanych podmiotów do udziału w następnych spotkaniach Grup Interesariuszy, podczas których poruszone zostaną kolejne zagadnienia istotne z punktu widzenia rozwoju MŚP.

Projekt SCALE UP – Supporting  concentration and robustness of SMEs within the renewed EU Industrial Policy to nowa inicjatywa Województwa Lubelskiego, współfinansowana ze środków Interreg Europe, realizowana wspólnie z 6 zagranicznymi partnerami Unii Europejskiej: Hiszpania, Niemcy, Włochy, Grecja, Wieka Brytania i Belgia.

Celem projektu jest wsparcie europejskiej konkurencyjności MŚP i przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów poprzez usprawnienie instrumentów polityki odnoszących się do wsparcia potencjału MŚP w rozwoju i ekspansji na nowe rynki.

 

Galeria: