Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

czwartek, Wrzesień 12, 2019

W dniu 10 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego podpisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

 

Porozumienie dotyczy współdziałania obu instytucji na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru województwa lubelskiego oraz zwiększenia szans na pozyskanie nowych inwestorów. Sygnatariuszami Porozumienia byli Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sebastian Trojak -  Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pan Adam Kuśnierz – Dyrektor ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu.

 

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządza w województwie lubelskim terenem obejmujących 16 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. Jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu Państwa. ARP S.A. realizuje zadania powierzone jej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Od roku 1999 zarządza Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Dotychczas ARP S.A. udzieliła na terenie strefy pomocy publicznej dla blisko 400 projektów, w ramach których firmy utworzyły 24 tysiące miejsc pracy. Agencja prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Sfinansowała budowę 8 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę 200 mln zł.

 

ARP S.A. szkoli samorządowców

Tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. był również organizatorem warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli samorządów zlokalizowanych w ramach obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Tematyka szkolenia obejmowała prezentację nowych regulacji prawnych i podatkowych związanych z prowadzeniem działalności w ramach specjalnej strefy ekonomicznej oraz zasad inwestowania dla nowych przedsiębiorców zainteresowanych uruchomieniem projektu w TSSE.

Szkolenie rozpoczęła Pani Justyna Korycka – Partner w firmie doradczej Olesiński & Wspólnicy sp.k. wystąpieniem pn. „Wspieranie nowych inwestycji w Polsce”. Podczas wystąpienia przedstawiła przepisy prawne regulujące działanie specjalnych stref ekonomicznych, mechanizm pomocy publicznej w formie CIT/PIT, szczegółowo omówiła kryteria otrzymania decyzji o wsparciu. Następnie do prezentacji dołączył Pan Adam Kuśnierz – Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu z wystąpieniem pn. „Zasady współpracy ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu z jst w województwie lubelskim”. Dyrektor przedstawił informację o spółce zarządzającej, ofercie inwestycyjnej, potencjale i atutach obszaru TSSE oraz kierunkach współpracy z poszczególnymi samorządami woejwództwa.

O przygotowaniu profesjonalnych ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów mówił Pan Mirosław Odziemczyk – Pełnomocnik Zarządu ds. SSE w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Agencja jest odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych projektów również do sse, koordynuje bazę terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych poszczególnych miast i gmin, wspiera jst w promocji oferty inwestycyjnej i profesjonalnej obsłudze przedsiębiorców organizując szkolenia dla przedstawicieli samorządów.

Warsztaty zakończyło wystąpienie Pana Tomasza Wuczko – głównego specjalisty w Departamencie Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie nt. projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim", który realizowany będzie w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Pan Wuczko zachęcał samorządy do udziału w programie związanym z wdrożeniem w samorządzie jednolitych zasad obsługi inwestora, które pozwolą w prosty sposób kierować tym procesem dla wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

 

 

Galeria: