Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Polska awansuje do grona krajów rozwiniętych

poniedziałek, Październik 2, 2017

 

Agencja indeksowa FTSE Russel zadecydowała o przeniesieniu Polski z grona rynków zaawansowanych rozwijających się do rozwiniętych. Decyzja wejdzie w życie we wrześniu 2018 roku. 

 

Agencja FTSE Russel co roku dokonuje przeglądu państw zaszeregowanych do 4 kategorii: rozwiniętych (Developed), zaawansowanych rozwijających się (Advanced Emerging), rozwijających się (Secondary Emerging) oraz granicznych (Frontier). Już za rok Polska, jako pierwszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej, znajdzie się w tej pierwszej grupie, gdzie obecnie znajduje się 25 państw.

 

 

Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

To "ważny krok" w rozwoju naszego rynku kapitałowego.

 

 

"To pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej"

 

"To pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej" - czytamy w komunikacie GPW. Polska zmieniła klasyfikację z rynku rozwijającego się (emerging market) do rozwiniętego (developed market).

Agencja FTSE Russell wzięła pod uwagę m.in. otoczenie regulacyjne, infrastrukturę, jakość rynku kapitałowego, kształt systemu depozytowo-rozliczeniowego, rozwój rynku instrumentów pochodnych.

 


Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Przekwalifikowanie Polski do rynków rozwiniętych to docenienie rozwoju polskiej gospodarki i naszego rynku kapitałowego oraz ważny krok w jego rozwoju. Polska posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in. bezpieczeństwo obrotu i usług post-transakcyjnych oraz rozwiniętą infrastrukturę. GPW funkcjonuje w oparciu o nowoczesny system transakcyjny, a spółki notowane na giełdzie spełniają wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Dodatkowo, dynamiczny rozwój polskiej gospodarki jest dobrym argumentem do inwestowania na naszym rynku przez globalnych inwestorów. Awans Polski do Developed Markets to także duże wyzwanie i rosnące oczekiwania wobec rynku kapitałowego, którym gotowi jesteśmy sprostać.
 

 

______ 

Indeksy FTSE Russell są wykorzystywane przez największe fundusze inwestycyjne na świecie do określania wzorcowych portfeli inwestycyjnych. Kwalifikacja wiąże się potencjalnie z przesunięciem spółek w ramach indeksów FTSE, grupujących spółki z rynków rozwijających się, do indeksów grupujących spółki z rynków rozwiniętych. 

 

Źródło: Polska została uznana za rynek rozwinięty - Business Insider Polska