Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Polska ma największy potencjał wzrostu wśród krajów UE w perspektywie do 2050 r. - raport PwC

czwartek, luty 16, 2017

 

Długoterminowe spojrzenie: jak zmieni się globalny ekonomiczny porządek do 2050 roku?

W najnowszym raporcie firmy doradczą PwC : „The long view: How will the global economic order change by 2050?” (Długoterminowe spojrzenie: jak zmieni się globalny ekonomiczny porządek do 2050 roku?) eksperci podkreślają, że Polska ma największy potencjał, by być najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród krajów UE w perspektywie do 2050 r.

Zdaniem autorów opracowania - Polska i Kolumbia to dwa kraje, które mają największy potencjał, by do 2050 r. odnotować najszybszy wzrost gospodarczy w swoich regionach – odpowiednio w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej (wśród krajów europejskich spoza Unii, także Turcja odnotuje szybki wzrost gospodarczy). Wynika to z metodologii uwzględniającej demografię, edukację, postęp technologiczny i poziom inwestycji.

 

Potencjał rozwojowy Polski a prognoza demograficzna

Autorzy raportu podkreślili, że pozycja Polski w tym zestawieniu byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie najgorsza spośród wszystkich krajów (oprócz Japonii) prognoza demograficzna. 

 

Adam KrasońPrezes PwC w Polsce 

Jeden z najlepszych wśród wszystkich krajów potencjał rozwojowy Polski to bardzo dobra wiadomość. Nie możemy jednak zapominać, że mówimy o perspektywie do 2050 r. i szeregu czynników, które będą miały na to wpływ. Dlatego wyzwaniem dla decydentów i liderów biznesowych w Polsce, jest stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez budowanie sprzyjającego przedsiębiorczości ekosystemu, a także wzmacnianie przewagi konkurencyjnej opartej na innowacyjności i nowych technologiach. 

 

Jak napisano w raporcie, pozytywne perspektywy wzrostu gospodarczego, pokrywają się z oceną prezesów firm z Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w badaniu PwC „CEO Survey 2017”. O wzroście przychodów swoich firm w kolejnym roku, w pełni przekonanych jest 38 proc. z nich (rok temu 37 proc.), a kolejne 41 proc. (38 proc. rok temu) jest o tym przekonanych „do pewnego stopnia”. Jeśli chodzi o perspektywę trzyletnią, wskaźniki te kształtują się odpowiednio na poziomie 44 proc. i 41 proc. Zmienia się też ocena wzrostu gospodarki światowej. Rok temu o było o tym przekonanych 25 proc. prezesów firm z naszego regionu, teraz już 28 proc.

 

Jakie są obawy biznesmenów? 

Biznesmeni mają jednak pewne obawy związane z "szeregiem zagrożeń dla ich działalności". Na pytanie, na ile są zaniepokojeni różnymi zagrożeniami natury gospodarczej, politycznej, społecznej i środowiskowej dla perspektyw wzrostu ich organizacji, 82 proc. wskazało na niepewność geopolityczną (74 proc. globalnie), 80 proc. — na nadmierne regulacje (tyle samo, co w skali globalnej), a 78 proc. - wzrost gospodarczy (82 proc. globalnie). Jeśli chodzi o zagrożenia biznesowe, na pierwszych miejscach wymienili: dostępność kluczowych umiejętności (76 proc., w skali globalnej 77 proc.) i zmieniające się zachowania klientów (61 proc., w skali globalnej 65 proc.).

 

Olga Grygier-SiddonsPrezes PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Liderzy biznesowi w Polsce i całej Europie Środkowo - Wschodniej zdają sobie sprawę z tego, że nasz region należy do największych zwycięzców globalizacji, ale są również świadomi istnienia szeregu istotnych wyzwań, którym należy sprostać, aby kontynuować ten rozwój. Stojące przed nami wyzwania są ogromne, ale kiedy spojrzymy na to, co udało się osiągnąć krajom naszego regionu w ciągu ostatnich 25 lat, łatwiej będzie zachować optymizm na przyszłość.      

 

Jakie są najnowsze prognozy demograficzne ONZ 

Eksperci PwC przywołali najnowsze prognozy demograficzne ONZ, z których wynika, że liczba ludności w Polsce zmniejszy się średnio o 0,4 proc. rocznie do 2050 r., z czego liczba osób w wieku produkcyjnym będzie maleć o 1 proc. rocznie. Deficyt demograficzny w Polsce to wynik m.in. nasilonej emigracji w ostatnich latach, a także jednego z najniższych na świecie wskaźników dzietności.
 

Mateusz Walewskistarszy ekonomista w PwC 

„Odwrócenie negatywnego trendu demograficznego na pewno nie jest łatwe, ale jest możliwe. Za pierwszy krok możemy uznać wprowadzenie programu 500+, dzięki któremu materialna sytuacja wielu polskich rodzin uległa znacznej poprawie, nie wiemy jeszcze jednak jak przełoży się to na dzietność. Punktowe działania same w sobie zazwyczaj są niewystarczające i powinny być uzupełnione rozwiązaniami systemowymi” 

 

Cytaty zostały zaczerpnięte z artykułu ze strony: http://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-02-07-pwc-polska-2050-ceo-survey.html 

 

O opinię zapytaliśmy Dionizego Smoleńa, Dyrektora Zespołu ds. Sektora Publicznego PwC z którym mieliśmy przyjemnośc współpracować. Dionizy posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa dla instytucji sektora publicznego. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym strategii rozwoju, innowacyjności, rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospodarczego, a także optymalizacji zarządzania w instytucjach publicznych. Jest współautorem raportów PwC o polskich metropoliach 2015, których celem jest określenie kapitałów rozwojowych, którymi dysponują obecnie metropolie.

 

Dionizy Smoleń, Dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego PwC

W celu zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego, niezbędna jest zmiana podejścia do kształtowania rozwoju gospodarczego, z podejścia opartego na konkurowaniu ceną na rzecz konkurowania jakością i innowacyjnością produktów i usług. Zmiana w tym zakresie powinna wpłynąć także na zwiększenie efektywności eksportu polskich firm.    

 

Raport "The long view: How will the global economic order change by 2050?"

Raport "CEO Survey 2017. Europa Środkowo-Wschodnia"