Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Powiat świdnicki - inwestycje. Biznes Lubelskie w regionie

wtorek, Październik 24, 2017

Powiat świdnicki najczęściej bywa kojarzony z produkcją śmigłowców i motocykli – słynnych „wuesek”, które przez dekady powstawały w PZL – Świdnik. Sama stolica powiatu (miasto Świdnik) narodziła się jako osiedle robotnicze wokół fabryki w I połowie XX wieku. Skojarzenie z przemysłem lotniczym jest więc właściwe... ale tylko częściowo, bo powiat ma więcej atutów i zachęca inwestorów do ich wykorzystania w biznesie.

 

Stolica powiatu i przemysł lotniczy

 

Helikopter Świdnik

 

Dziś Świdnik liczy 40 tysięcy mieszkańców, co stanowi ponad połowę wszystkich osób zamieszkujących powiat świdnicki. W mieście działa 3533 podmiotów gospodarczych z różnych branż, część z nich na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego zlokalizowanego tuż obok PZL Świdnik.

 

Lotnisko Świdnik

 

W oddaleniu o zaledwie kilka minut autem od centrum miasta, znajduje się otwarty w 2012 roku międzynarodowy Port Lotniczy Lublin. Ze świdnickiego lotniska można polecieć do 15 miast w Europie, a dzięki połączeniu z Monachium łatwo w ten sposób dotrzeć do ponad 100 miejsc na całym świecie. Liczba pasażerów regularnie rośnie i otwierane są nowe kierunki lotów, we wrześniu 2017 roku Lublin Airport obsłużyło 43,3 tys. pasażerów.

Warto wspomnieć, że funkcjonuje też lotnisko trawiaste użytkowane przez Aeroklub Świdnik oraz fabrykę PZL Świdnik. To kontynuacja tradycji lotniczych na tym terenie, ponieważ jeszcze przed II wojną światową istniało tu lotnisko oraz cywilna szkoła pilotów otwarta w czerwcu 1939 roku przez marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza. Okolice lotniska są zaś siedzibą przedsiębiorstw z branży lotniczej np. Navcom Systems, gdzie remontowane i serwisowane są samoloty i helikoptery z całego świata, zarówno z rynku cywilnego jak i wojskowego.

Doskonała lokalizacja

Granica Świdnika jest jednocześnie najbardziej na zachód wysuniętą granicą powiatu świdnickiego. Zaledwie 12 km dalej znajduje się Lublin – stolica województwa i jednocześnie największe we Wschodniej Polsce centrum wyższej edukacji, biznesu i kultury. Bliskość takiego ośrodka w oczywisty sposób ułatwia prowadzenie działalności przedsiębiorcom z powiatu świdnickiego, a Lublin jest doskonałym rynkiem zbytu tak usług, jak i towarów dla firm z powiatu. Ponadto, znacznie ułatwiona jest możliwość kształcenia na poziomie uniwersyteckim mieszkańców powiatu, co zapewnia wysoko wykwalifikowanych pracowników dla lokalnych firm.

Idealne dla biznesu jest usytuowanie powiatu na najważniejszych szlakach drogowych o międzynarodowym znaczeniu. Przez powiat przebiegają drogi krajowe S12 (Dorohusk – Chełm – Lublin – Radom – Piotrków Trybunalski – Łęknica) i S17 (Warszawa – Lublin – Lwów). Blisko jest więc z powiatu świdnickiego do Warszawy (186 km), Rzeszowa (176 km), Lwowa (211 km), a przejścia graniczne z Ukrainą i Białorusią oddalone są jedynie o ok. 70 km.

Rekordowe inwestycje w infrastrukturę

 

powiat świdnicki biznes lubelskie w regionie tydzień regionalny

 

Jednym z priorytetów obecnego zarządu powiatu jest rozbudowa i modernizacja sieci dróg powiatowych. Chodzi o zaspokojenie potrzeb nie tylko mieszkańców, ale i firm, dla których tego typa infrastruktura bywa czynnikiem decydującym przy wyborze miejsca inwestycji. Drogi remontowane są niemal bez przerwy na terenach wiejskich, ale także i w stolicy powiatu, gdzie wykonano reprezentacyjną Al. Lotników Polskich i zaplanowane są remonty kolejnych najważniejszych arterii (np. ul. Racławicka, ul. Armii Krajowej) oraz choćby budowa ul. Kusocińskiego w kierunku Piask. Budowy i remonty prowadzone są przy wsparciu funduszy europejskich, rządowych oraz gminnych. Władze powiatu podkreślają, że poziom inwestycji drogowych już osiągnął rekordowy poziom, a do końca roku 2017 będzie czterokrotnie większy (!) niż na końcu kadencji poprzedniego zarządu w roku 2014. Warto też zwrócić uwagę, że budowa i remonty najważniejszych szlaków poprzedzane są szerokimi konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, lokalnym biznesem, środowiskami rowerowymi. Uwagi są uwzględniane, dlatego ścieżki rowerowe są wykonywane w odpowiedniej technologii (nie z kostki), miejsca parkingowe odpowiadają potrzebom firm, a przejścia dla pieszych w kierunku szkół oznaczane są w sposób szczególny.

Specjalistyczne kształcenie w szkołach średnich

 

korty tenisowe Świdnik

 

Powiat świdnicki jest organem prowadzącym dla 8 szkół i placówek oświatowych. Jest to 5 szkół ponadgimnazjalnych, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna. To, co wyróżnia ofertę edukacyjną powiatu świdnickiego w porównaniu do innych samorządów, to fakt, że otwierane są kierunki kształcenia w zawodach poszukiwanych przez pracodawców. Tak jest w przypadku I LO w Świdniku, które jako pierwsze w Polsce i w porozumieniu z Portem Lotniczym Lublin otworzyło tzw. „klasę stewardess”. W świdnickim Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, w porozumieniu z Przewozami Regionalnymi można kształcić się w zawodach np. „elektroenergetyk transportu szynowego”, „automatyk sterowania ruchem kolejowym”, a w porozumieniu z Portem Lotniczym uczą się przyszli „technicy lotniskowych służb operacyjnych”. Zespół Szkół w Trawnikach podpisał zaś ostatnio list intencyjny ze spółką PD CO, w którym zadeklarowano kształcenie przyszłej kadry dla projektowanej kopalni „Jan Karski”. Wielkie znaczenie ma także współpraca powiatowych szkół z uczelniami wyższymi z Lublina, co zapewnia odpowiednie przygotowanie przyszłych studentów do dalszego rozwoju.

Samorząd powiatowy skutecznie sięga po finansowanie zewnętrzne na rozwój edukacji zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele mogą uczestniczyć w zagranicznych stażach, organizowane są turnieje i konferencje, prowadzone remonty obiektów oświatowych i rozbudowywana baza dydaktyczna oraz sportowa. W ciągu ostatnich dwóch lat powstał kompleks sportowy przy Zespole Szkół w Trawnikach, trwa budowa hali widowiskowo – sportowej przy I LO w Świdniku, a pod koniec września 2017 r. zostały otwarte nowoczesne, całoroczne korty tenisowe przy PCEZ w Świdniku.

Za te wszystkie działania powiat świdnicki został uhonorowany tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji 2016” w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikującego. Dla potencjalnych inwestorów jest to sygnał, że samorząd i powiatowe jednostki oświatowe są gotowe do współpracy i już teraz zapewniają świetnie wykształconą kadrę.


Otwarcie całorocznych kortów przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

 

Samorząd przyjazny biznesowi

Przedstawiciele powiatu świdnickiego aktywnie uczestniczą w budowaniu przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców. Każda delegacja z partnerskich zagranicznych samorządów zapraszana jest do zapoznania się z ofertą lokalnych firm, tak by skomunikować firmy z danej branży z potencjalnym kooperantem z innego kraju. Za przykład może posłużyć niedawna wizyta delegacji z Mołdawii w siedzibie Zrzeszenia Producentów Owoców „Stryjno – Sad” - przedsiębiorstwie eksportującym jabłka na wszystkie kontynenty. Zarząd powiatu doprowadził w tym przypadku do wymiany kontaktów i deklaracji wzajemnej współpracy – reszta pozostaje w gestii firm.

Od roku 2015 w Starostwie Powiatowym w Świdniku istnieje specjalna komórka odpowiedzialna za obsługę inwestorów i kontakt ze środowiskiem biznesowym. Jest to Biuro Promocji i Przedsiębiorczości, którego pracownicy odpowiadają za obsługę inwestorów na każdym etapie, począwszy od przygotowywania ofert inwestycyjnych, organizację wizyt, współpracę z innymi instytucjami, aż po opiekę poinwestycyjną. Każdy, kto poszukuje idealnego miejsca na lokalizację swojego przedsięwzięcia powinien wysłać email na promocja@powiatswidnik.pl lub zadzwonić pod numer +48 81 468 70 95.