Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

PPI2Innovate Days

czwartek, Wrzesień 7, 2017

Konferencja PPI2Innovate Days to wydarzenie organizowane w ramach projektu PPI2Innovate - Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej.

Konferencja PPI2Innovate Days

Wydarzenie odbędzie się w Lublinie 3 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele podmiotów publicznych odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowych, badawczych i innych.

Konferencja ma na celu upowszechnienie i rozwój wiedzy w zakresie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI). Wśród zaproszonych prelegentów pojawi się m.in. Prof. Gabriella M. Racca z Uniwersytetu w Turynie. Pani Profesor przedstawi narzędzie ułatwiające przeprowadzanie postępowań mających na celu pozyskanie innowacyjnych produktów i usług.

Kwestia innowacyjności w sektorze zamówień publicznych to wciąż zalążkowa faza, niewiele podmiotów jest zaznajomionych z mogącymi temu służyć procedurami i sposobami ich skutecznego wdrażania. Narzędzie PPI2Innovate Tool ma pomagać w stosowaniu zamówień publicznych dzięki wspieraniu krok po kroku w docieraniu do innowacyjnych rozwiązań. Dzięki formie przewodnika osoby odpowiedzialne za tworzenie zamówień będa mogły łatwiej opracowywać dokumentację przetargową, procedury, wybór odpowiedniego wykonawcy, jak i zawieranie umów uwzględniających krajowe ramy prawne.

O czym będzie mowa podczas konferencji?

  • Innowacyjne zamówienia publiczne w UE (Sara Badin, Ekspert zewnętrzny Komisji Europejskiej).
  • PPI i PcP. Innowacyjne podejścia do zamówień publicznych (Paulina Zadura - Lichota, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
  • Prezentacja Narzędzia "PPI2Innovate Tool" (Prof. Gabriella M. Racca, Uniwersytet w Turynie).
  • Jak kupować innowacje? Rola funkcji zakupów i dostawców zewnętrznych (Katarzyna Cichoń, KPMG).

Uczestnicy podczas konferencji będą mogli dowiedzieć się więcej o możliwościach zastosowania PPI w praktyce, jak też zyskać cenną wiedzę, jak stosować procedury w codziennej pracy. Ponadto spotkanie stwarza szansę na dyskusję z wybitnymi ekspertami o możliwościach rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz wyzwaniach środowiskowych w kontekście wydatkowania środków publicznych na innowacyjne zamówienia.

Wydarzenie jest współfinansowane w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Województwo Lubelskie pełni rolę partnera stowarzyszonego.

Zarejestruj się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zainteresowani mogą zarejestrować swój udział klikając w link z formularzem rejestracyjnym: evenea.pl/ppi2innovate-days.

Serdecznie zapraszamy!