Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Prace nad nowym katalizatorem w Łukasiewiczu – INS i Grupie Azoty SA

środa, Sierpień 7, 2019

Prace nad nowym katalizatorem w Łukasiewiczu – INS i Grupie Azoty SA

Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych wspólnie z Grupą Azoty SA będą realizować projekt badawczy nad nowym katalizatorem do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów syntezowych, który może znaleźć zastosowanie w przemyśle nawozowym, petrochemicznym i gospodarce wodorowej.

Konsorcjum uzyskało dofinansowanie badań z konkursu na projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”) uzyskując najwyższą notę ekspertów.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowego katalizatora niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla z parą wodną. Możliwości zastosowania produktu są bardzo duże, zarówno w konwencjonalnych gałęziach przemysłu (sektor nawozowy, petrochemiczny), jak i branżach o dużych perspektywach rozwoju, m. in. gospodarce wodorowej. Prace skupiać się będą na opracowaniu i optymalizacji składu i postaci katalizatora. Końcowym etapem badań będzie na wytworzenie, zainstalowanie i przetestowanie próbnego wsadu katalizatora w jednej z wytwórni gazu syntezowego.

ŁUKASIEWICZ – Instytut Nowych Syntez Chemicznych od kwietnia 2019 r. jest częścią ŁUKASIEWICZA – sieci instytutów stanowiących zintegrowany organizm, dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w ramach 6 grup badawczych:

  • automatyka
  • chemia
  • biomedycyna
  • teleinformatyka 
  • materiały 
  • wytwarzanie

Działający w grupie badawczej Chemia Instytut Nowych Syntez Chemicznych prowadzi działalność na rzecz przemysłu chemicznego, w tym nawozowego i nieorganicznego, prowadzącą do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w obszarze chemii i technologii chemicznej.

ŁUKASIEWICZ, z ośmioma tysiącami pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w całej Polsce jest trzecią największą siecią badawczą w Europie, działającą w formule Science to Business.