Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Program akceleracji dla przedsiębiorców: NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge - nabór do 2 października

poniedziałek, Wrzesień 30, 2019

Rusza program akceleracji dla przedsiębiorców: NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge

 

 

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP i aktywnie działasz w województwie lubelskim? Chcesz wyjechać do Nevady i spełnić swój American Dream?

Województwo Lubelskie w partnerstwie ze Stanem Nevada zaprasza do udziału w polsko-amerykańskim programie akceleracji NLAB - Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge.

 

 

Nazwa i miejsce przedsięwzięcia

 

Program akceleracji przedsiębiorców „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge”

 

 

Termin realizacji przedsięwzięcia

Przewidywane terminy to: dla pre-akceleracji w ramach Bootcamp Lubelskie: 7-10 października 2019 roku; Demo Day: 17 października 2019 roku; 14-dniowa akceleracja na terenie Stanu Nevada zaplanowana została na okres 1 grudnia – 14 grudnia 2019 roku (I grupa przedsiębiorstw) oraz I kwartał 2020 roku (II grupa przedsiębiorstw).

Cel realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z Regulaminem realizacja programu ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia i rozwoju lubelskich przedsiębiorców poprzez udział w procesie pre-akceleracji w ramach Bootcamp Lubelskie oraz w procesie akceleracji w Stanie Nevada. 

Opis przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

Udział w programie akceleracji przedsiębiorców „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge”. Program jest II etapowy:

a) etap I: proces pre-akceleracji w Województwie Lubelskim („Bootcamp Lubelskie”);

b) etap II: proces akceleracji w Stanie Nevada.

Wartość przedsięwzięcia

30 000 zł

Koszty kwalifikowalne

1. koszt udziału przedstawiciela przedsiębiorcy w warsztatach i szkoleniach podczas I etapu programu tj. pre‑akceleracji Bootcamp Lubelskie.

 

W przypadku zakwalifikowania się Uczestnika do II etapu Programu tj. programu akceleracji w Stanie Nevada, Województwo Lubelskie dodatkowo zapewni i pokryje:

 1. koszty przelotów trasą ekonomiczną na trasie port lotniczy w Polsce – Stany Zjednoczone – port lotniczy w Polsce oraz koszty ubezpieczenia turystycznego,
 2. koszty zakwaterowania w miejscu pobytu (liczba noclegów uzależniona będzie od terminu oraz dokładnych miejsc organizacji programu akceleracji w Stanie Nevada),
 3. koszt wynajmu auta typu VAN dla uczestników wyjazdu oraz wszystkich opłat związanych z transportem (opłaty parkingowe i autostradowe),
 4. koszt wynajmu indywidualnej powierzchni co-workingowej przez cały okres pobytu w Stanie Nevada.

Wnioskowana kwota pomocy

30 000 zł

Źródła finansowania przedsięwzięcia

Wyjazd realizowany jest w ramach Projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy realizowanego przez Województwo Lubelskie

 

Dla kogo?

W programie mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego lub posiadający na terenie województwa lubelskiego oddział od minimum 6 miesięcy na dzień złożenia Formularza Zgłoszeniowego, licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej lub zarejestrowania oddziału. Konieczna znajomość języka angielskiego, zorientowanie na rozwój globalny, zdobywanie nowych doświadczeń, poszukiwanie partnerów i inwestorów dla swojego biznesu.

 

Zasady

Wybierzemy 20 przedsiębiorców, którzy wezmą udział w czterech dniach Bootcamp Lubelskie w Lublinie. W programie warsztaty, konsultacje i spotkania mentoringowe z uznanymi w środowisku biznesowym trenerami z Polski i Nevady. Zwieńczeniem Bootcamp Lubelskie jest Demo Day, gdzie 20 przedsiębiorców pitchuje i staje w ogniu pytań jurorów.

Zwycięską 10-tkę podzielimy na dwie grupy, które polecą do Nevady. Tam spędzą ok. 14 dni wypełnionych spotkaniami, networkingiem i ogromem wiedzy przekazywanej przez wybitnych specjalistów z zakresu rozwoju biznesu, internacjonalizacji i innowacji. Tydzień na północy w Reno i Carson City, tydzień na południu w Las Vegas. Co więcej, program spotkań w Nevadzie będzie dopasowany do profilu zwycięskich firm. Niezwykłe miejsce, niezwykli ludzie, niezwykłe możliwości!

 

Z kim?

Operatorem programu jest Województwo Lubelskie natomiast partnerzy programu po stronie Nevady to m.in.:

 • Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego,
 • Polsko-Amerykańska Izba Handlowa w Nevadzie,
 • Nevada Institute for Autonomous Systems,
 • Waterstart,
 • StartUp NV,
 • Adams Hub,
 • UNLV International Gaming Institute,
 • Work in Progress,
 • Ozmen Center for Entrepreneurship,
 • Economic Development Authority of Western Nevada,
 • Las Vegas Global Economic Alliance,
 • Nevada Advanced Autonomous Systems Innovation Center
 • Bayramoglu Law Offices LLC.

...i wiele innych!

 

Kiedy?

2 października - nabór do programu 
7-10 października - Bootcamp Lubelskie 
17 października - Demo Day 
1-14 grudnia 2019 - pobyt I grupy w Nevadzie 
I kwartał 2020 - pobyt II grupy w Nevadzie

 

Jesteś zainteresowany? Na zgłoszenia czekamy do 2 października

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

1)  osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

wraz z dopiskiem: NLAB – NEVADA – LUBELSKIE ACCELERATION BRIDGE

Każdorazowo o dacie doręczenia decyduje data wpływu Formularza Zgłoszeniowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

2) elektronicznie na adres: przedsiebiorcy@lubelskie.pl w formie skanu do 2 października 2019 r. do końca dnia. Za datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się chwilę wpływu na wskazany adres e‑mail Organizatora.

 

Wymagane załączniki do Formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM oraz załącznikami

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z koordynatorem programu:

Danuta Sulowska 

tel.: 81 478 14 69, kom. 725 992 234

mail: danuta.sulowska@lubelskie.pl

 

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w programie akceleracji przedsiębiorców „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge” organizowanym w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.6. Marketing Gospodarczy

Zał. nr 1 Formularz Zgłoszeniowy

Zał. nr 2 Karta Oceny Formalnej

Zał. nr 3 Karta Oceny Merytorycznej

Zał. nr 4 Wzór umowy

Zał. nr 5 Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

Zał. nr 6 Sprawozdanie merytoryczne

Zał. nr 7 Karta ewaluacji (Evaluation Card Bootcamp Lubelskie)

Zał. nr 8 Oświadczenie o bezstronności i poufności