Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Program „Przyjazna Polska” dla wszystkich gmin

poniedziałek, luty 12, 2018

 

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zaprasza do udziału w V edycji programu „Przyjazna Polska”. Program skierowany jest do wszystkich polskich gmin, niezależnie od ich wielkości, położenia czy liczby mieszkańców.

 

 

 

Celem programu „Przyjazna Polska"  jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą. W szczególności promuje polskie gminy, które spełniają następujące kryteria:

 

  • zapewniają przyjazne podejście administracji do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości,
  • w rozwoju społeczno-ekonomicznym i dbaniu o środowisko naturalne kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności oraz dążą do zrównoważonego rozwoju,
  • stwarzają korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu,
  • działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy,
  • dbają o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji,
  • stwarzają korzystne i godne warunki życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
  • dążą do podnoszenia jakości oraz stanu infrastruktury technicznej,
  • charakteryzują się gospodarnością i umiejętnością tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych.

 

Więcej informacji oraz regulamin konkursu 

Szczegółowych informacji udziela:

Kinga Krystosiak

Tel.: (22) 630 98 01,

e-mail: info@przyjaznapolska.pl