Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Program wsparcia europejskich MSP na wybranych rynkach ASEAN

środa, Marzec 9, 2016

Komisja Europejska rozpoczęła rekrutację do pierwszej edycji programu wsparcia działalności europejskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w 2016 r. na rynkach wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej zat. EU Business Avenues. W założeniach program ma doprowadzić do wejścia 1000 średnich i małych firm na rynek ASEAN. W latach 2014-2015 realizowany był program pilotażowy, obejmujący trzy najbardziej perspektywiczne kraje regionu tj. Singapur, Malezję i Wietnam (niestety w poprzednich latach polskie firmy nie brały udziału w programie). Obecny program został rozszerzony na nowe azjatyckie rynki w Indonezji, Filipinach i Tajlandii. Pierwsza misja skierowana jest do firm obejmujących sektor technologii wody i środowiska, odbędzie się w dn. 11-15 lipca br. w Singapurze i Wietnamie.
 
Celem projektu jest wzmocnienie obecności europejskich MŚP w Azji Płd. Wschodniej.  Na całość złożą się misje biznesowe obejmujące do 50 firm w każdej misji. W ramach EU Business Avenues uczestnicy mają zapewnione spotkania B2B z wyselekcjonowanymi, potencjalnymi partnerami, udział w sesjach networkingowych oraz spotkania z przedstawicielami władz. Ze środków unijnych pokrywana jest część kosztów logistyki wyjazdów (hotelowych i przelotu), a także kosztów ew. tłumaczeń i dodatkowych materiałów.
 
Firmy zgłaszające się do udziału w programie powinny spełniać kilka warunków, m.in.:


a)      Siedziba główna musi znajdować się na terenie UE
b)      Musi istnieć od co najmniej 5 lat i jest w stanie przedstawić sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata
c)      Musi posiadać udokumentowaną historię współpracy międzynarodowej
d)      Powinna posiadać własną strategię rozwoju biznesu, w której można uwzględnić rynki Azji Południowo-Wschodniej
e)      Zasoby kadrowe i finansowe sprostają wymogom rynków azjatyckich
 
W planowanych misjach mogą uczestniczyć firmy reprezentujące następujące sektory:


a)      technologii wody i środowiska
b)      zielonych technologii przy wytwarzaniu energii
c)       budowlany
d)      medyczny
e)      żywności i żywienia
f)       wzornictwa europejskiego
g)      systemów informatyczno-komunikacyjnych
 
Szczegółowe informacje nt. projektu wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są poprzez stronę internetową: http://eeas.europa.eu/delegations/singapore/documents/news/20160218_01_en.pdf oraz https://www.eu-gateway.eu/eu-gateway-business-avenues/apply-now?utm_source=sg&utm_medium=pressEC&utm_campaign=launch