Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

ProVa Health - zaproszenie dla MŚP do udziału w testach

sobota, Kwiecień 7, 2018

Gmina Lublin jako partner projektu ProVa Health współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego, zaprasza przedsiębiorstwa spełniające kryterium MŚP do aplikowania o możliwość walidacji produktów lub usług z obszaru medycyny i zdrowia w środowisku międzynarodowym w państwach Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Pro-Va health lubelskie MŚP

 

Jeżeli Twoja firma zalicza się do kategorii MŚP i prowadzi działalność w obszarze zdrowia i medycyny, zapraszamy do aplikowania do udziału w walidacji Twoich produktów lub usług w środowisku międzynarodowym w jednym z 14 wyspecjalizowanych Żywych Laboratoriów działających w obszarze innowacji w zdrowiu i medycynie.

Walidacja/testowanie innowacji będzie odbywało się w ramach projektu ProVaHealth współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Realizacja projektu ma na celu ograniczenie barier w zakresie wdrażania innowacji na rynek oraz ułatwienie dostęp do rynku małym i średnim firmom z obszaru medycyny i zdrowia. Celem głównym projektu jest stworzenie ponadnarodowej sieci Żywych Laboratoriów w Rejonie Morza Bałtyckiego, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firm z tego regionu, dzięki stworzeniu możliwości testowania produktów i usług z obszaru zdrowia w warunkach rzeczywistych, w środowisku międzynarodowym, w 14 wyspecjalizowanych Żywych Laboratoriach.

 

W tym celu poszukujemy 14 firm z sektora MŚP, działających w obszarze medycyny i zdrowia, zlokalizowanych w regionie Morza Bałtyckiego, które są zainteresowane testowaniem swoich produktów lub usług w jednym z naszych wyspecjalizowanych Żywych Laboratoriów. W szczególności poszukujemy MŚP z pomysłem, który wymaga dopracowania przed wprowadzeniem go na rynek lub MŚP które chcą wprowadzić posiadany już produkt lub usługę na rynek międzynarodowy w regionie Morza Bałtyckiego.

 

Super! Jestem zainteresowany udziałem

 

Proces rozpoczyna się od przesłania szczegółowych informacji o Państwa potrzebach, poprzez wypełnienie formularza, który znajdą Państwo pod linkiem: here, nie później niż do 30 kwietnia 2018 r. Otrzymane od Państwa informacje zostaną przekazywane do 14 Żywych Laboratoriów biorących udział w projekcie. Te z Żywych Laboratoriów, które uznają, że mogą odpowiedzieć na Państwa potrzeby, przekażą Państwu swoją propozycję testowania /walidacji Państwa produktu lub usługi.

 

Istnieje kilka kryteriów ostatecznego wyboru MŚP do testów, które zostaną Państwu precyzyjnie przedstawione w kolejnym etapie procesu, nie mnie jednak Państwa udział w testach będzie w dużej mierze uzależniony od zakresu oczekiwanych usług, wyboru Żywego Laboratorium w którym zechcą Państwo testować swoje rozwiązanie i akceptacji przez Państwa zaproponowanych warunków testów/ walidacji produktów lub usług.

 

Pełna lista Żywych Laboratoriów - partnerów projektu ProVaHealthLiving Labs znajduje się na stronie http://scanbaltbusiness.com/listings/living-labs/.

 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji prosimy o kontakt: Urząd Miasta Lublin, Marzena Strok-Sadło, e-mail:msadlo@lublin.eu lub telefonicznie: +48 81 466 25 05.