Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Przedsiębiorco! Weź udział w badaniu pn. "Jak lubelskie firmy reagują na sytuację gospodarczą wywołaną COVID – 19"

czwartek, Maj 21, 2020

Koronawirus zaskoczył świat, wyhamowując relacje międzyludzkie i rozpędzoną gospodarkę. Jak przewidują eksperci odbudowa stanu sprzed epidemii może potrwać nawet kilka lat. 
Wobec tych zmian, konieczne jest przygotowanie instrumentów i rozwiązań, łagodzących skutki gospodarcze, które w największym stopniu będą odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców. 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozpoczął realizację badania mającego na celu zbadanie wpływu COVID-19 na lubelskie przedsiębiorstwa.

Ankieta skierowana jest do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i dotyczy skali spodziewanych trudności, działań podejmowanych przez firmy oraz oczekiwanej pomocy. Analiza wyników dostarczy odpowiedzi na pytania jak poszczególne sektory gospodarki odczuwają skutki pandemii oraz które z działań prewencyjnych są najczęściej podejmowane przez firmy.

Ankieta składa się łącznie z 21 pytań, a jej wypełnienie zajmie mniej niż 10 min. 

Ankieta jest anonimowa. Państwa głos jest bardzo ważny, prosimy o szczere odpowiedzi. Zebrane dane zostaną opracowane w formie zestawienia statystycznego.
 

ANKIETA


Przedmiotowe badanie jest realizowane w ramach zadań Punktu Kontaktowego dla Przedsiębiorców w Trudnościach, będącego częścią projektu REBORN. 

reborn.png