Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Przedsiębiorcze lubelskie

czwartek, Listopad 29, 2018

Przedsiębiorcze lubelskie

Województwo lubelskie coraz bardziej przedsiębiorcze. Ogólna liczba podmiotów gospodarczych na przestrzeni ostatniego roku wzrosła aż o 5639!

W II kw. 2017 r. ogólna liczba podmiotów gospodarczych w woj. lubelskim wynosiła 175200. W drugim kw. 2018 r. liczba ta wzrosła do 180839. To 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w całej Polsce.

 

podmioty gospodarki narodowej lubelskie
źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie

 

Najliczniejsza grupa to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

To aż 74,1% ogółu podmiotów. W porównaniu do II kw. 2017 r. (128928 podmiotów) w II kw. 2018 r. (133942 podmiotów) liczba ta wzrosła o 5014 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Handel i naprawa samochodów głównym sektorem działalności

Wg danych z II kw. 2018 r. wynika, że co czwarty podmiot prowadził działalność w handlu i naprawie pojazdów samochodowych. Budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, przetwórstwo przemysłowe oraz pozostała działalność usługowa to kolejne najpopularniejsze sektory.

 

podmioty gospodarki narodowej wg sekcji PKD lubelskie 2018
źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie

 

Lublin najczęściej wybieranym miastem do prowadzenia działalności

62,3% ogółu podmiotów zostało zarejestrowanych w miastach. W stolicy województwa siedzibę posiadało 25,5% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej.

 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w miastach na prawie powiatu (stan na II kw. 2018 r.)

  • Lublin: 46165
  • Zamość: 7785
  • Biała Podlaska: 6220
  • Chełm: 5941

 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w podregionach woj. lubelskiego (stan na II kw. 2018 r.)

  • Podregion lubelski: 74391
  • Podregion chełmsko-zamojski: 47493
  • Podregion puławski: 36598
  • Podregion bialski: 22357

 

podział podmiotów gospodarki narodowej lubelskie 2018
źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie

 

Wzrost przedsiębiorczości idzie w parze ze spadkiem bezrobocia

Poprawa sytuacji na lubelskim rynu pracy to spadek stopy bezrobocia aż o 7,9% w stosunku do czerwca 2017 r.

 

Urząd Statystyczny w Lublinie

W ujęciu rocznym zanotowano zmniejszenie się ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz spadek stopy bezrobocia. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się również liczba ofert zatrudnienia, którymi dysponowały urzędy pracy. Osoby pozostające bez pracy dłużej niż 1 rok nadal stanowiły znaczącą część bezrobotnych zarejestrowanych, a odsetek tych osób był niższy od notowanego przed rokiem.

 

Źródło danych: Urząd Statystyczny w Lublinie: raport REGON czerwiec 2018; raport bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim w I półroczu 2018 r.