Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Relacja z posiedzenia Polsko-Mołdawskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej

poniedziałek, Kwiecień 4, 2016

Przedstawiciele Województwa Lubelskiego, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej p. Artur Habza i pracownik Departamentu p. Magda Osiak wzięli udział w V posiedzeniu Polsko – Mołdawskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, które odbyło się w dniach 30-31 marca 2016 w Kiszyniowie w Mołdawii. W wydarzeniu ze strony polskiej przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju p. Radosław Domagalski – Łabędzki. Oprócz tego udział wzięli Ambasador RP w Mołdawii p. Artur Michalski, Radca Ministra p. Elżbieta Bodio, Prezes PAIiIZ p. Sławomir Majman, Dyrektor Dep. Finansowania Strukturalnego BGK p. Robert Kasprzak oraz Radca Ministra Dep. Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów p. Wojciech Rząsiecki. Ze strony mołdawskiej udział wzięli m.in. Prezes Akademii Nauk Mołdawii p. Gheorghe Duca oraz Wiceprezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Mołdawii p. Vladimir Didilica.

Oprócz prowadzenia obrad Komisji, przedstawiciele administracji państwowej uczestniczyli w spotkaniach w Ministerstwie Gospodarki, Finansów, Zdrowia oraz Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Mołdawii, w Urzędzie Miasta Kiszyniów, w Industrial Park Tracom oraz w Instytucie Fizyki Ciała Stałego. Oprócz przedstawicieli administracji państwowej w wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele mołdawskich i polskich firm - Pesa Bydgoszcz, Euromaszfood, Ferum, Zimex, Stalbudom, Instytut INTL oraz dwóch lubelskich firm: URSUS i Targi Lublin.

Podczas posiedzenia Komisji omówiono kwestie kredytu na finansowanie eksportu towarów i usług z Polski do Mołdawii m.in. w zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego i maszyn oraz kwestie ochrony wzajemnych inwestycji, zwłaszcza inwestycji Krajowej Spółki „Polski Cukier” S.A. w Mołdawii. Oprócz tego poruszono tematy zielonych technologii, transferu technologii rolno-spożywczych, infrastruktury i modernizacji taboru kolejowego, gospodarki komunalnej oraz ubezpieczeń eksportu i kredytów zagranicznych.

Obrady posiedzenia zakończyło podpisanie protokołu, w którym znalazł się również lubelski akcent. Komisja pozytywnie oceniła aktywność Województwa Lubelskiego w tworzeniu warunków do współpracy polskich i mołdawskich przedsiębiorców poprzez organizację misji gospodarczych. Oprócz posiedzenia Komisji dla przedstawicieli firm zorganizowano seminarium i rozmowy B2B. Podczas seminarium poruszano kwestie możliwości inwestycyjnych w Mołdawii w Polsce oraz warunków ubiegania się o środki w ramach kredytu na wsparcie mołdawskiego rolnictwa. Przedstawiciele UMWL w Lublinie zaprezentowali firmom mołdawskim potencjał eksportowy województwa lubelskiego oraz możliwości współpracy w nawiązywaniu kontaktów miedzy firmami mołdawskimi i lubelskimi.

Ponadto przedstawiciele UMWL w Lublinie prowadzili rozmowy z Izbą Przemysłowo – Handlową Republiki Mołdawii, dot. kontynuacji możliwości współpracy, rozpoczętej w 2014 roku podczas organizacji misji przedsiębiorców mołdawskich do województwa lubelskiego.

Możliwości współpracy polsko-mołdawskiej upatruje się zwłaszcza w rolnictwie, szczególnie w sektorze technologii przetwórstwa żywności. Według danych przedstawionych przez PAIiIZ, wartość polskich inwestycji Mołdawii wynosi 6,9 mln EUR, funkcjonuje tam 77 firm z udziałem polskiego lub mieszanego kapitału.