Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Rusza Mobilny Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców

środa, Czerwiec 17, 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zorganizował Mobilny Punkt Informacyjny. Specjalnie oznakowany bus odwiedzi wszystkie powiaty województwa lubelskiego, żeby dotrzeć z informacją o formach wsparcia dla przedsiębiorców realizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Pierwszy przystanek to Zamość.

 

Bus wyruszy do wszystkich powiatów województwa. Informacje na temat trasy będą dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Trasa w tym tygodniu prezentuje się następująco:

16 czerwca – odprawa busa przez Marszałka Jarosława Stawiarskiego pod CSK, bus jedzie do Zamościa, gdzie odbędzie się konferencja prasowa z prezydentem i starostą o godz. 14.00

17 czerwca – Krasnystaw, Hrubieszów

18 czerwca – Łuków, Radzyń Podlaski

19 czerwca – Biłgoraj

 

Jarosław Stawiarski - Marszałek województwa lubelskiego

– Ruszamy z akcją informacyjną, podczas której pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy będą spotykać się z mikroprzedsiębiorcami, z firmami jednoosobowymi lub zatrudniającymi tylko kilka osób, i będą pokazywać, jak można skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych na utrzymanie miejsc pracy. Duże firmy mają wyspecjalizowane agencje, a mali przedsiębiorcy tego nie mają, dlatego jedziemy do nich, żeby zaprezentować, w jaki sposób wypełnić wniosek i skorzystać z pieniędzy z Europejskiego Funduszy Społecznego. 

W Powiatowych Urzędach Pracy przedsiębiorcy mogą uzyskać dwa rodzaje wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej:

mikropożyczki – 5 tys. dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców – w woj. lubelskim Powiatowe Urzędy Pracy wypłaciły 64,7 tys. mikropożyczek na łączną kwotę 323,1 mln;
dofinansowania do wynagrodzeń z Europejskiego Funduszu Społecznego – Powiatowe Urzędy Pracy na terenie województwa lubelskiego podpisały umowy na objęcie wsparciem ponad 160 tys. osób.

Kto może skorzystać?

  • mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm;
  • przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników;
  • organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spadek obrotów o minimum 30% spowodowany epidemią COVID-19.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów firmy oraz liczby pracowników objętych dofinansowaniem. Można uzyskać kwotę w przedziale 1300-2340 zł plus składki miesięczne na pracownika. Gdy spadek obrotów z dowolnych dwóch miesięcy w 2020 roku, w stosunku do tego samego okresu z poprzedniego roku, wyniesie:

  • co najmniej 30% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;
  • co najmniej 50% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;
  • co najmniej 80% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Ze wsparcia można korzystać przez 3 miesiące. Otrzymana pomoc jest bezzwrotna. Wnioski o dofinansowanie przyjmują Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) poprzez platformę praca.gov.pl.

Województwo Lubelskie przeznaczyło na ten cel 118 mln w ramach RPO, co daje nam 3. miejsce w Polsce (więcej środków wygospodarowały jedynie województwa dolnośląskie i śląskie). Przykładowo Marszałek Województwa Mazowieckiego przeznaczył na tę inicjatywę 29 mln, a Pomorskiego – 34 mln.

W sumie jest ponad 207 mln zł z EFS (RPO i POWER) dla Lubelskiego na dofinansowanie do wynagrodzeń.

Galeria: