Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Samorządowcy na ratunek psom ze Schroniska w Krzesimowie

wtorek, Wrzesień 12, 2017

Spotkanie w sprawie Schroniska dla psów w Krzesimowie odbyło się 11 września w Urzędzie Miasta w Świdniku. Inicjatorem spotkania był burmistrz Waldemar Jakson, na jego zaproszenie przyjechali burmistrz Piask Michał Cholewa, z-ca wójta Mełgwi Elżbieta Korbus oraz przedstawiciele innych gmin, które korzystają z usług schroniska.

Spotkanie w sprawie schroniska dla psów w Krzesimowie

Samorządowcy rozmawiali o tym jak rozwiązać problem Schroniska. Umowa na dzierżawę terenu na którym działa placówka zawarta między Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami, a Nadleśnictwem Świdnik wygasa z końcem marca 2018 roku. Właściciel nie chce jej przedłużyć z powodu licznych zaniedbań związanych z prowadzeniem Schroniska i samowoli budowlanej dokonanej na przyległych do niego terenach.

- W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z Nadleśnictwem Świdnik w sprawie przedłużenie dzierżawy  terenu, na którym znajduje się schronisko – mówi burmistrz Waldemar Jakson. Tłumaczy:  – Przedłużenie umowy da czas gminom i Stowarzyszeniu na dokończenie podjętych działań dotyczących bezdomnych psów. Informowałem  Nadleśniczego o prowadzonej przez schronisko akcji „Nie kupuj - adoptuj!”. Dzięki niej o połowę zmniejszyła się liczba czworonogów przebywających w Schronisku.

- Zapewniłem Nadleśniczego, że schronisko od 2016 roku nie przyjmuje już nowych zwierząt, przez co znacznie poprawiły się warunki bytowe psów. Nadleśnictwo przyznało, że nie wiedziało o tak szeroko zakrojonych działaniach i wyraziło chęć ponownego rozważenia swojej decyzji – dodał Waldemar Jakson.

Petycja w sprawie schroniska w Krzesimowie

Burmistrz Jakson przygotował „Petycję w sprawie schroniska w Krzesimowie”, pod którą podpisali się również zaproszeni na spotkanie samorządowcy. Wszyscy zgodzili się, że czas odgrywa tu decydującą rolę - przedłużenie umowy da gminom i Stowarzyszeniu szansę na rozwiązanie problemu w sposób najlepszy dla psów.

Aby wspomóc materialnie schronisko w Krzesimowie Urząd Miasta w Świdniku organizuje 30 września specjalne wydarzenie, który odbędzie się przy fontannie i w muszli Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Uczestnicy imprezy m. in. skorzystają z bezpłatnych porad weterynaryjnych, wezmą udział w grach, zabawach i konkursach z nagrodami, zobaczą policyjnego psa w akcji. Przeprowadzona zostanie również zbiórka karmy i funduszy na rzecz schroniska oraz promocja akcji adopcyjnej.

Teraz w schronisku przebywa ok. 300 psów. Z terenu gminy Świdnik pochodzi 40 zwierząt. W sumie gminy Piaski, Świdnik, Poniatowa i Cyców utrzymują 145 zwierząt. Pod opieką Stowarzyszenia pozostaje ok. 160 psów.

Świdnik podpisał w tym roku umowę na odłów i utrzymanie odłowionych psów ze schroniskiem “Pieski Świat” w miejscowości Bazar. Do początku września odłowiono 11 psów (3 odebrali właściciele, a 5 znalazło nowe domy). To sygnał, że problem z bezdomnymi zwierzętami na terenie Świdnika jest coraz mniejszy.

schronisko dla psów Świdnik