Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza - nowy termin wydarzenia

czwartek, Marzec 12, 2020

KOMUNIKAT ORGANIZATORA
Samorządowy Kongres Gospodarczy
II Forum Regionów Trójmorza
NOWY TERMIN: październik 2020 roku

trojmorze_2.jpg

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie udziałem w Samorządowym Kongresie Gospodarczym, II Forum Regionów Trójmorza. Jednak w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo uczestników oraz mieszkańców województwa lubelskiego, a także uwzględniając trudności i ograniczenia w transporcie, podejmujemy decyzję o przełożeniu planowanego uprzednio na 2-3 kwietnia 2020 roku Samorządowego Kongresu Gospodarczego i II Forum Regionów Trójmorza na nowy termin październik 2020 roku.

Jednocześnie zapewniamy, że Samorząd Województwa Lubelskiego dołoży wszelkich starań, by Kongres i Forum zorganizowane w nowym terminie spełniły zakładane cele. Pragniemy również kontynuować współpracę na rzecz budowania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, ze względu na szczególną wagę współpracy na poziomie samorządowym dla rozwoju gospodarczego państw tej części Europy.

Dalsze informacje o Kongresie i Forum znajdą Państwo na stronie congress.lubelskie.pl i profilu Congress Lubelskie na Facebooku, gdzie będziemy na bieżąco zamieszczać aktualne wiadomości na temat naszego wydarzenia.

Licząc na Państwa zrozumienie, mamy nadzieję na owocną współpracę i przyszłe spotkanie w Lublinie.

Z wyrazami szacunku, 
Organizatorzy
 Samorządowego Kongresu Gospodarczego, 
II Forum Regionów Trójmorza


ORGANISER’S STATEMENT
Local Government Economic Congress
II Three Seas Initiative Forum of Regions
NEW DATE October 2020

Thank you for your interest in participation in the Local Government Economic Congress and II Three Seas Initiative Forum of Regions. However, due to dynamically changing situation in Poland, bearing in mind the security of the participants and residents of Lubelskie Voivodeship, as well as considering all the difficulties and limitations in transportation, especially by planes, we have taken the decision to postpone the previously planned for 2-3 April 2020 Local Government Economic Congress and the II Three Seas Initiative Forum of Regions for a new date October 2020.

A the same time, we assure you that the Self-Government of the Lubelskie Voivodeship will make every effort to make the Congress and the Forum fulfil previously determined objectives. We also desire to continue the cooperation aimed at creation of the Economic Network of the Three Seas Regions because of the particular role of the cooperation on local and regional government level in the development of countries of this part of Europe.

You will find further information about the Congress and the Forum at congress.lubelskie.pl and Congress Lubelskie fanpage on Facebook, where we will post news about our event.

Hoping for your understanding, we are looking forward to the flourishing cooperation and future meeting in Lublin.

Yours sincerely
Organizers
of the Local Government Economic Congress
II Three Seas Initiative Forum of Regions