Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Seminarium pt. Private sector engagement in development cooperation - zaproszenie

poniedziałek, Wrzesień 2, 2019

Zapraszamy do udziału w seminarium poświęconym możliwościom angażowania się sektora prywatnego we współpracę rozwojową

Seminarium to odbędzie się w dniu 11 września br. w godz. 9:00-15:30 w Google for Startups Campus in Warsaw (Pl. Konesera 10).

Celem seminarium pt. „Private sector engagement in development cooperation”, skierowanego zarówno do polskich firm - w szczególności MŚP i start-upów jak również ekspertów administracji rządowej, będzie przedyskutowanie tak kluczowych kwestii jak:

  • wkład sektora prywatnego w globalny rozwój,
  • tworzenie zachęt do rozwijania partnerstwa z sektorem prywatnym we współpracy na rzecz rozwoju,
  • zaangażowanie MŚP i start-upów we współpracę na rzecz realizacji polityki rozwoju.

Wezmą w nim udział m.in. eksperci OECD, Komisji Europejskiej, UNDP, przedstawiciele polskiej administracji (MSZ, MPiT, MIiR, PARP), innych donatorów w regionie, organizacji promujących podejście venture philanthropy i inwestycji społecznych (TISE, CEE Social Investment Taskforce – EVPA, BIAC) oraz polskiego sektora prywatnego (m.in. KIG).

Program seminarium, którego językiem będzie j. angielski

Rejestracja online.