Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Śniadanie biznesowe w ramach projektu REBORN

poniedziałek, Czerwiec 25, 2018

Śniadanie biznesowe w ramach projektu REBORN

Już 26 czerwca 2018 r. zapraszamy lubelskich przedsiębiorców na spotkanie realizowane w ramach projektu REBORN.

Celem spotkania będzie wypracowanie ostatecznego kształtu instrumentu wsparcia dla MŚP który dzięki implementacji projektu REBORN będzie mógł zostać uruchomiony w województwie lubelskim. Dlatego porozmawiamy o doświadczeniach lubelskich przedsiębiorstw, potrzebach i obszarach wsparcia jakie w opinii środowiska biznesowego są niezbędne w naszym regionie.

 

Śniadanie biznesowe REBORN

 

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem, przede wszystkim tych, którzy należą do grupy docelowej projektu tj. przedsiębiorców, którzy po porażce biznesowej chcą ponownie wrócić na rynek i kontynuować działalność gospodarczą. Grupę docelową projektu tworzą również firmy dotknięte problemami np. sukcesji, nadmiernej konkurencji na rynku, wywołanymi przez zmiany legislacyjne lub czynniki zewnętrzne jak na przykład zmieniające się uwarunkowania środowiska i zagrożenia naturalne, niewypłacalni wierzyciele. To również wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, procesie restrukturyzacji, likwidacji czy w trakcie postepowania upadłościowego. 

Szczegółowych informacji o spotkaniu oraz projekcie udziela koordynator – Elżbieta Szulc-Wałecka, tel. 81 537 16 21.

Chcę wziąć udział!

Rejestracja na spotkanie trwa do dnia 20.06.2018 r. Zainteresowanych prosimy o skierowanie maila na adres elzbieta.walecka@lubelkskie.pl Liczba miejsc ograniczona.