Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Spotkanie Grupy Roboczej w ramach projektu REBORN

wtorek, Czerwiec 25, 2019

I spotkanie Grupy Roboczej w ramach projektu REBORN

W poniedziałek, 24 czerwca br. odbyło się pierwsze,  w ramach II fazy realizacji projektu REBORN spotkanie, dedykowane przedsiębiorcom i interesariuszom projektu. Jego głównym celem było omówienie koncepcji utworzenia Grupy Roboczej, zasad jej funkcjonowania oraz opracowanie wytycznych dla funkcjonowania Punktu kontaktowego dla przedsiębiorców w trudnościach.  

W trakcie spotkania dokonano rewizji działań podejmowanych na poziomie regionalnym w ramach projektu REBORN oraz omówiono postępy prac pod kontem grupy docelowej, forsowane w ramach Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) Inteligentne Lubelskie, której celem jest m.in. opracowanie założeń programowych i wkładu merytorycznego na rzecz Zwiększenia wzrostu i konkurencyjności  MŚP w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WL 2021-2027.

W dalszej części spotkania przedstawiono działania realizowane na poziomie krajowym, odnoszące się bezpośrednio do grupy docelowej projektu. Temat przewodni projektu REBORN wpisuje się bowiem w priorytet 8 Celów Zrównoważonego Rozwoju Wzrost Gospodarczy i Godna Praca, a Polityka Nowej Szansy w 2019 roku została uznana za rządowy projekt strategiczny wśród Krajowych Priorytetów w ramach Agendy 2030. W tym aspekcie omówiono możliwość wykorzystania synergii i efektu skali jaki możliwy jest do osiągnięcia, łącząc efekty wypracowane na poziomie regionalnym i potencjalną szansę ich wykorzystania na poziomie krajowym. W dalszej części spotkania dyskutowano nad kształtem rekomendacji dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w obszarze proponowanych usprawnień legislacyjnych i potencjalnych możliwości ich implementacji. 

Przedstawione uwagi, sugestie i rekomendacje stanowią obszerne i cenne źródło wiedzy, która zostanie wykorzystana w ramach tworzonych dokumentów oraz pilotażowego programu Punktu Kontaktowego dla przedsiębiorców w trudnościach. Efekty prac zostaną zaprezentowane na kolejnych spotkaniach, które zgodnie z postulatami będą  realizowane cyklicznie, w formule powołanej Grupy Roboczej. 

 

Galeria: