Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Spotkanie online pn. "Tarcza antykryzysowa w praktyce. Przedsiębiorco - sprawdź z czego możesz skorzystać!"

piątek, Maj 15, 2020

W dniu 14 maja br. odbyła się konferencja online dla przedsiębiorców pn. „Tarcza antykryzysowa – przedsiębiorco sprawdź z czego możesz skorzystać!”.

Celem wydarzenia było przybliżenie lubelskim przedsiębiorcom oraz przedstawicielom instytucji, którzy mają najbliższy kontakt z przedsiębiorcami z terenu województwa, instrumentów dostępnych w ramach rządowego programu tarczy antykryzysowej oraz lokalnych rozwiązań przygotowanych przez DZ RPO WL

W pierwszej kolejności Pan Łukasz Burski – Z-ca Dyrektora  Departamentu Zarządzania RPO WL przekazał szczegółowe informacje o dostępnych instrumentach wsparcia dostępnych dla beneficjentów projektów unijnych. Zwrócił również uwagę na nowe rozwiązanie dostępne w formie preferencyjnych pożyczek dostępnych dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji lub są zagrożeni w związku z epidemią COVID-19. – KLIK

Następnie Pan Maciej Raszewski – Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji, opowiedział o poszczególnych rozwiązaniach tarczy antykryzysowej oferowanych przez ZUS, wskazując kto i na jakich zasadach może z nich korzystać, do kiedy i gdzie można składać wnioski, gdzie szukać szczegółowych informacji. Ciekawym punktem prezentacji było zwrócenie uwagi na elementy we wnioskach, które spełniają przedsiębiorcom najwięcej trudności oraz na co szczególnie warto zwrócić uwagę. 

W kolejnej części spotkania Pani Halina Bazan – Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy PUP w Biłgoraju w wyczerpujący sposób scharakteryzowała poszczególne rozwiązania oferowane przez PUPy tj. pożyczka w wysokości do 5000,00 zł oraz dofinansowanie do wynagrodzeń i należnych od nich składek. Na przykładzie wniosku zostały omówione najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy i elementy, które skutkują odrzuceniem wniosków. 

Ostatnim elementem spotkania była prezentacja Pana Marka Neckiera – W-ce Dyrektora ds. Organizacji, nt. świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy – dofinansowania do wynagrodzeń ze środków FGŚP dostępnych w ramach tarczy antykryzysowej. W ramach przedmiotowej prezentacji zostały ukazane różnice pomiędzy świadczeniami oferowanymi przez PUP i WUP oraz najbardziej istotne elementy we wnioskach, o których przedsiębiorczy często zapominają. 

Było to pierwsze tego typu spotkanie. Jeżeli pojawi się potrzeba zorganizowania spotkania nt. innych instrumentów oferowanych m.in. przez PFR, Urzędy Skarbowe, BGK czy ARP to w najbliższym czasie postaramy się takie spotkanie zorganizować. 

W przypadku pytań dotyczących tarczy antykryzysowej, zapraszamy do kierowania ich poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.lubelskie.pl/tarcza/. Przeszkoleni pracownicy samorządowi zapewnią specjalistyczne wsparcie w zakresie instrumentów, którymi dysponuje administracja publiczna tj. ZUS i publiczne służby zatrudnienia. 

Spotkanie było realizowane w ramach zadań Punktu Kontaktowego dla Przedsiębiorców w Trudnościach, funkcjonującego w ramach projektu
REBORN - Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness.

reborn.png

 

 

Galeria: