Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Statuetki „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015” przyznane

poniedziałek, Marzec 21, 2016

W sobotę 19 marca w parczewskiej restauracji „Alma” odbyła się Gala „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”. Uroczystość rozpoczęła się od występu Weroniki Chilczuk stypendystki Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Zarządu Powiatu Parczewskiego, akompaniowali jej Konrad Sikora i Michał Jastrzębski. Przybyłych gości powitał Adam Domański Wicestarosta Parczewski, zaś w roli konferansjera wystąpiła Anna Ignatowicz Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie. Swoją obecnością zaszczycili nas Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Mikołaj Suszyk przewodniczący Lubomelskiej Rejonowej Rady w Lubomlu obwód Wołyński z delegacją, członkowie Zarządu Powiatu Parczewskiego, burmistrz Parczewa, wójtowie i przewodniczący rad gmin powiatu parczewskiego, a także przedsiębiorcy, kierownicy jednostek organizacyjnych i pracownicy Starostwa Powiatowego w Parczewie.

Sobotnia uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Lubelszczyzny” i „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Na podstawie art. 41 ustawy o samorządzie województwa oraz uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego oraz zasad używania i stosowania, Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego następujące osoby: Pan Stanisław Bogumił Jadczak, Pan Władysław Szczygielski i Pan Leszek Wiśniewski, odznaczenia wręczył Marszałek Województwa Lubelskiego.

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2016 roku odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Pani Jadwiga Ogłozińska, Pani Barbara Wikło, Pan Antoni Gładun i Pan Ryszard Hołod, odznaki wręczył Jerzy Maśluch Starosta Parczewski. Czas między wręczeniem odznaczeń umilał występ Mikołaja Zieńczuka stypendysty Zarządu Powiatu Parczewskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Przyszedł czas na główny punkt uroczystości jakim było rozstrzygniecie konkursu, którego celem jest nagrodzenie form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego i wręczenie statuetek przedsiębiorcom. Wcześniej jednak wyświetlono prezentacje firm nominowanych do przyznania tytułu „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”. Przewodniczący Kapituły Konkursu prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk odczytał protokół z posiedzenia, podczas którego wyłoniono przedsiębiorców z największą ilością przyznanych punktów.

Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015” otrzymali: w kategorii prowadzący działalność w branży usługi liderem została firma „Rodos” Anny Kopińskiej-Sidor i Włodzimierza Sidor z Parczewa, w kategorii prowadzący działalność w branży handel liderem została firma „Fabel” z Parczewa, zaś w kategorii prowadzący działalność w branży produkcja liderem została Fabryka Kabli ELPAR z Parczewa. Statuetki wręczyli prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk i Jerzy Maśluch Starosta Parczewski.

Autorem przyznawanej statuetki do której Powiat Parczewski posiada prawa autorskie, jest Sławomir Nicek artysta-rzeźbiarz z Kielc, zaś statuetka wykonana jest z mosiądzu patynowanego na kostce z czarnego granitu. Projekt przedstawia postać człowieka z ekspresyjną fakturą z dołączoną skrzydlatą formą. Całość odczytana jako litera P co ma odniesienie do „Powiatu Parczewskiego”, na ramieniu postaci zamocowany jest herb.

Starosta Parczewski serdecznie pogratulował nagrodzonym i odznaczonym życząc dalszych sukcesów i zaprosił obecnych gości na poczęstunek.

 

Tekst: E. Rudkowska - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Foto: Zbyszek Słowik