Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA LUBELSZCZYŹNIE

poniedziałek, Listopad 18, 2019

 W dniu 18 listopada 2019 r. w Samsung Inkubator Lublin odbyła się konferencja prasowa otwierająca Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.  W konferencji wzięli udział min.  Pan Zbigniew Wojciechowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin,  Piotr Pietras – Dyrektor Zarządzający  Edge One Solutions Sp. z o. o., Magdalena Olborska – Manager ds. Odpowiedzialności Społecznej Samsung Electronics Polska
Sp. z o.o. oraz Daniel Dereniowski – Prezes HugeTech Sp. z o.o. 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to największena świecie "święto przedsiębiorczości"; międzynarodowe wydarzenie, którego ideą jest propagowanie wśród ludzi przedsiębiorczych postaw, edukowanie ich w tym zakresie i zachęcanie do podejmowania biznesowych inicjatyw. To projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia, i podejmowanie biznesowych działań. Inicjatywa prowadzona jest od 2008 r., a obecne wydarzenia organizowane są w 170 krajach. W każdym z krajów uczestniczących w ŚTP powoływana jest organizacja grupująca i organizująca wszystkich uczestników oraz wspomagająca i koordynująca ich działania. W tym roku głównym koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, natomiast w Województwie Lubelskim koordynatorem regionalnym jest firma HugeTECH sp. z o.o. Co roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości współtworzą firmy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i osoby prywatne. W wydarzenia na Lubelszczyźnie będą angażowały się firmy z całej Polski, organizując bezpłatne spotkania zarówno dla osób, które rozpoczynają swoja przygodę z biznesem, jak i zaawansowanych już przedsiębiorców.   

Województwo Lubelskie jest Partnerem Głównym wydarzenia. Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wpisują się w hasło tegorocznego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości „biznes bez barier”.  Hasło „biznes bez barier” rozumiemy jako „biznes bez granic”. Realizując je chcemy wspomóc przedsiębiorców w pokonywaniu barier w rozwoju ich własnych firm, m.in.  poprzez wsparcie eksportu i internacjonalizacji. Jednym z instrumentów w osiągnięciu tego zamierzenia jest organizacja misji zagranicznych. W najbliższym czasie Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości ogłosi nabory dla przedsiębiorstw z naszego województwa poszukujących biznesowego partnera zagranicznego do udziału w misjach gospodarczych aż w 14 destynacjach na całym świecie. Uczestnik misji otrzyma wsparcie ze strony Województwa Lubelskiego w zakresie transportu, opłaty związanej z udziałem w targach, spotkaniach B2B i wizytach studyjnych z zapewnionym wsparciem tłumacza. Udział w misjach pomaga w nawiązaniu relacji biznesowych z kontrahentami zagranicznymi oraz pozwala na zaprezentowanie oferty firmy na rynkach zagranicznych. Misje gospodarcze będą organizowane w branżach: medycznej, chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, rolno-spożywczej, tekstyliów, maszynowej oraz meblarskiej. Kraje, do których misje są w przygotowaniu to: Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja, Izrael, Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Misje gospodarcze realizowane są w ramach projektu Marketing Gospodarczy II, który stanowi  kluczowy projekt Województwa Lubelskiego w zakresie promocji oraz wsparcia rozpoznawalności lubelskich przedsiębiorców na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. 


Jednym z kolejnych działań realizowanych w ramach Marketingu Gospodarczego na rzecz rozwoju małych, ale innowacyjnych przedsiębiorstw, jest projekt NLab Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge. To międzynarodowy program zorientowany na nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu z całego świata.  Obecnie realizujemy drugą edycję programu. W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono 10 przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, które przejdą 2-etapowy proces akceleracji, w tym 2-tygodniowy wyjazd do Nevady. Uczestnicy w tym czasie odbędą szereg spotkań prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu rozwoju biznesu, internacjonalizacji i innowacji oraz cykl spotkań networkingowych z amerykańskimi przedsiębiorcami. Program spotkań w Nevadzie będzie dopasowany do profilu zwycięskich firm.


Działania skierowane na internacjonalizację przedsiębiorstw uzupełniamy wiedzą i doświadczeniami regionów UE, z którymi realizujemy szereg projektów o charakterze międzynarodowym. Dobre praktyki w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i innowacji, które z powodzeniem są realizowane w partnerskich regionach europejskich, są następnie analizowane i implementowane na naszym lokalnym gruncie w takim zakresie w jakim to jest możliwe. Aktualnie w Departamencie Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości realizujemy pięć takich projektów, a ich tematyka dotyczy wsparcia przedsiębiorstw zauważających pierwsze symptomy trudności, nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach, odpowiedzialnych innowacji (tj. uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe), współpracy przedsiębiorstw z w obszarze nauk o życiu oraz obserwatoriów technologicznych (zapewniających wymianę wiedzy i danych dotyczących kierunków i trendów rozwoju nowych technologii). Rozwiązania wypracowane w trakcie realizacji projektów zostaną wykorzystane w pewnym zakresie w procesie programowania kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego w przyszłej perspektywie finansowej oraz aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla WL, nad którymi obecnie trwają prace.


Dodatkowo kontynuujemy realizację programu promocji gospodarczej przedsiębiorstw w regionu pn. Marka „Lubelskie”. Certyfikat Marka „Lubelskie” posiadają 72 firmy z poszczególnych branż: spożywczej, budowlanej, medycznej, produkcyjno-mechanicznej, informatycznej, usługowej, turystycznej, odzieżowej i ogrodniczej. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, w ciągu trzynastu lat przeprowadził już wiele kampanii promocyjnych i innych działań marketingowych – od eventów w galeriach handlowych po branżowe wystawy, targi, misje gospodarcze, stoiska promocyjne, na które zapraszani są przedsiębiorcy z regionu wyróżnieni certyfikatem Marka Lubelskie. Działania Biura Marka Lubelskie są odpowiedzią na potrzeby marketingowe laureatów projektu.


W sposób bezpośredni Województwo Lubelskie wspiera przedsiębiorców współfinansując ich projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WL 2014-2020 ze środków UE. Celem wsparcia dla przedsiębiorców jest wzrost konkurencyjności MŚP poprzez współfinansowanie działań inwestycyjnych w kierunku rozwoju produktów o charakterze innowacyjnym. Wartość podpisanych umów z przedsiębiorcami z Regionalnego Programu Operacyjnego w chwili obecnej sięga kwoty  9 525 006 869 PLN.


Aktualnie LAWP ogłosiła nabór na dofinansowanie wniosków w ramach Działania 3.5 Bon na doradztwo, którego celem jest: wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwami z sektora MŚP poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od podmiotów zewnętrznych. Nabór trwa do 29 listopada 2019 r.

Informacje na temat wydarzeń organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie znajdziesz na stronie:  https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl

Galeria: