Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Szkolenie „Lean management w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych”

środa, Grudzień 4, 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w  szkoleniu: „Lean management w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych”

 

Data: 12 grudnia 2019, godz. 8.30 – 14.30

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. A. Grottgera 4, sala konferencyjna, II p.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą poznać zasady Lean Management, filozofii KAIZEN oraz sposoby organizacji miejsca pracy wg metodologii 5S.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. LEAN UM Biznes Lubelskie 12.12.2019

2. Arkusz pracy standaryzowanej

3. Formularz ze spaceru w poszukiwaniu marnotrawstwa

4.  Lista kontrolna 5S

5. Przegląd miejsca pracy - tablica

6. Szablon-karty-standaryzacji

7. Tabela zapobiegania błędom_formularz

 

Program szkolenia:

I blok tematyczny - Co to jest Lean Management i dlaczego warto wdrożyć LM w firmie?

 • Podstawy filozofii Kaizen i Lean Management;
 • Wartość dodana i straty w procesach produkcyjnych i biurowych.

II blok tematyczny – Wybrane narzędzia LM

 • Visual Management: Wizualizacja i systemy sugestii;
 • Standardy i Instrukcja standardowa;
 • Rozwiązywanie problemów za pomocą Arkusza A3 (ćwiczenie);
 • Narzędzia rozwiązywania problemów: 5Why, Diagram Ishikawy, Arkusz PDCA (ćwiczenia);
 • Case study, sesja pytań.

III blok tematyczny – Mapowanie procesów:

 • Mapowanie procesów (Value Stream Mapping) i Diagram Spaghetti;
 • Definiowanie ról i organizowanie działań w jednostce zgodnie ze strumieniem wartości;
 • Case study, sesja pytań.

IV blok tematyczny – Organizacja miejsca pracy wg zasady 5S

 • Organizacja miejsca pracy wg metodologii 5S (+B);
 • Wdrażanie 5S w firmie. Problemy i sposoby radzenia sobie z nimi;
 • Case study, sesja pytań.

 

Harmonogram szkolenia:

8:30

-

9:00

Rejestracja uczestników

9:00

-

10:30

I blok tematyczny

10:30

-

10:45

Przerwa kawowa

10:45

-

12:00

II blok tematyczny

12:00

-

13:00

Lunch

13:00

-

14:00

III blok tematyczny

14:00

-

14:30

IV blok tematyczny. Zakończenie szkolenia

 

Szkolenie poprowadzi Sergiusz Kuczyński

 • Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Wykładowca Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (kierunek studiów: Logistyka).
 • Szkoleniowiec, wykładowca na studiach podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie produkcją” prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym UMCS.  Wykładowca i opiekun kierunku „Menedżer Logistyki” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • Nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie.
 • Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, gdzie napisał rozprawę doktorską pod tytułem „Polska dyplomacja gospodarcza na początku XXI wieku”. 
 • Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej "Solidarność", Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o., w której uczestniczył w procesie wprowadzania Lean management / Lean Production w firmie.
 • Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki (w tym logistyki produkcji).
 • Posiada certyfikat Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA) na poziomie European Senior Logistician (ESLog). Prowadzi szkolenia przygotowujące do certyfikacji logistyków wg zasad ELA na poziomie Junior (EJLog) i Senior (ESLog) oraz systemu kwalifikacji zawodowych VCC.