Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Szkolenie z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz warsztat pt. „Jak usprawnić współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami?

środa, Kwiecień 17, 2019

Szkolenia organizowane są w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”  realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do  udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Szkolenie zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw

Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości), w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro).

Celem szkolenia jest przybliżenie przedsiębiorcom zagadnień związanych z procesem umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.  W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące, m.in.: nawiązywania kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz instytucjami wspierającymi rozwój kontaktów biznesowych, inwestorami i instytucjami finansującymi współpracę międzynarodową. Poznają także podstawy prawnych i organizacyjnych aspektów rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej oraz możliwości i zasady korzystania z programów UE w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 19.04.2019 roku na adres: m.galczynska@fundacja.lublin.pl.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w szkoleniu.

 

Program

Formularz zgłoszeniowy

 

Warsztat pt. „Jak usprawnić współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami?”

Warsztat odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości), w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro). 

Celem warsztatu będzie poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań istniejących problemów we współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami naukowo-badawczymi/ wyższymi uczelniami, które zostały zidentyfikowane podczas cyklu warsztatów zorganizowanych w pierwszej fazie realizacji projektu EmpInno. Zidentyfikowane problemy to, m.in.:

 • niezrozumienie wzajemnych potrzeb obu grup,
 • utrudniona komunikacja – brak wspólnego języka,
 • brak oferty dedykowanej dla przedsiębiorstw,
 • biurokracja i długi okres załatwiania spraw,
 • brak doświadczeń we wzajemnej współpracy,
 • brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, rozbieżność celów,
 • brak instytucji, które mogłyby wspierać współpracę
 • brak skutecznych instrumentów wsparcia współpracy.

Warsztat zostanie przeprowadzony przy użyciu metody Design Thinking. Jest to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Podczas warsztatu zostanie wykorzystany zestaw narzędzi i technik, który w efekcie pozwoli wypracować możliwe do wdrożenia rozwiązania. Celem pracy zespołu będzie wypracowanie oryginalnych rozwiązań problemów we współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Warsztat poprowadzi Pan Paweł Chrapowicki, który jest dyrektorem Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej. Jako uczestnik programu Top 500 Innovators odbył w 2012 roku stypendium na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie metodyka Design Thinking jest powszechnie wykorzystywana do rozwijania i testowania pomysłów w nowych przedsięwzięciach biznesowych. Brał udział w wielu warsztatach z zakresu tej metodologii i wykorzystuje ją skutecznie w pracy zawodowej.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 9.00-15.30. W trakcie spotkania planowana jest przerwa kawowa i obiad o godzinie 12.30.

Program spotkania obejmie następujące bloki tematyczne:

 1. Prezentacja obszarów problemowych dotyczących współpracy między przedsiębiorstwami i jednostkami badawczo-rozwojowymi (instytutami badawczymi, uczelniami wyższymi)
 2. Empatyzacja – prezentacja różnych punktów widzenia/interesów i celów
 3. Generowanie pomysłów
 4. „Prototypowanie”
 5. Testowanie pomysłów
 6. Przygotowanie rekomendacji dla decydentów​ 

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 23.04.2019 roku na adres: m.galczynska@fundacja.lublin.pl 

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o decyzji w terminie do dnia 24.04.2019 roku pocztą elektroniczną. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w Warsztacie.