Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Tarapaty finansowe firmy? PARP rusza z pomocą.

poniedziałek, Lipiec 31, 2017

Właściciele firm, którzy z różnych powodów próbują poradzić sobie z problemami finansowymi swoich przedsiębiorstw lub dopiero zauważają pierwsze oznaki nadciągających problemów będą mogli skorzystać ze specjalistycznej pomocy.

 

źródło: portal internetowy olskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Kto może liczyć na pomoc?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór do projektu Early Warning, skierowanego do  mikro, małych i średnich firm, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub widzą u siebie pierwsze oznaki nadciągających trudności. Projekt przewiduje, że swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się inni przedsiębiorcy i specjaliści, którzy robią to pro publico bono.

 

Z jakimi problemami można zwrócić się do PARP?

Do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu można się zgłaszać z różnymi problemami, jedynie przykładowymi są: spadającą sprzedaż, problemy z płynnością finansową przedsiębiorstwa, zmiana popytu, problemy w zarządzaniu pracownikami, czy kłopoty na rynku. Ważne jest przede wszystkim to, aby nie zwlekać i symptomy nadchodzących problemów jak najwcześniej wykrywać i możliwie szybko na nie reagować.

 

Early Warning krok po kroku

 

I. Kontakt z konsultantem – wzięcie udziału w programie nie wiąże się z trudnymi do realizacji formalnościami, te zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Zainteresowane podmioty muszą wypełnić jedynie prosty formularz podając podstawowe dane o przedsiębiorstwie, w którym jednocześnie należy wybrać jednego z dostępnych w projekcie konsultantów – pewnego  rodzaju „lekarza pierwszego kontaktu”, który przeprowadzi wywiad i wstępnie określi charakter występujących trudności. 

II. Praca z konsultantem – Konsultant razem z przedsiębiorcą dokonają ewaluacji sytuacji, w której znajduje się firma i wskażą obszary problemowe, a następnie zaproponują możliwe dalsze działania. Efektem pracy z konsultantem docelowo powinno być: zidentyfikowanie i rozwiązanie problemu lub zaprojektowanie diagnozy i skierowanie do dalszej współpracy z mentorem. Inną możliwością jest też opracowanie diagnozy i skierowanie przedsiębiorcy do doradcy, który pomoże przeprowadzić restrukturyzację lub, w skrajnym przypadku, zasugeruje zamknięcie firmy. Praca z konsultantem trwać będzie około 10 godzin i jest bezpłatna.

III. Praca z mentorem - Część przedsiębiorców, biorących udział w projekcie zostaje skierowana do kolejnego etapu – współpracy z mentorami - doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy mają za zadanie pomóc w przezwyciężaniu kryzysu, pracując pro publico bono. Dobór mentora, który będzie w stanie udzielić pomocy danemu przedsiębiorcy, jest niezwykle ważny. W znalezieniu odpowiedniej osoby pomoże konsultant, biorąc pod uwagę zarówno doświadczenie biznesowe mentora, charakter występujących w przedsiębiorstwie trudności jak również cechy charakterologiczne mentora i przedsiębiorcy. Praca z mentorem jest również bezpłatna.

 

W przezwyciężaniu problemów firmy wspierać będą przedsiębiorców konsultanci i mentorzy - doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami zwycięzyli już niejeden kryzys. Warto jest więc skorzystać z ich praktycznego doświadczenia! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-kK4a95qZ8&index=4&list=PLynE-SBIVdGry9V48-KF1LU8etwCBep9P

 

 

Projekt Early Warning realizowany jest w kilkunastu krajach europejskich. Bazuje na doświadczeniach Danii, gdzie program wsparcia przedsiębiorstw w trudnej sytuacji jest realizowany od 2007 roku. W tym czasie, dzięki sieci ponad 100 mentorów pracujących na zasadzie wolontariatu, udało się pomóc ponad 5 000 przedsiębiorstw.

W Polsce projekt wdrażają Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której zadaniem będzie koordynowanie pracy konsultantów, oraz Fundacja Firmy Rodzinne, odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie pracą sieci mentorów.

 

Źródło: Early Warn Early Warning Europe