Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Targi Logistyki Magazynowej INTRALOMAG. II Forum Inwestora i Eksportera

czwartek, Czerwiec 23, 2016

W dniach 23-24 listopada br. odbędą się Targi Logistyki Magazynowej INTRALOMAG, których integralną częścią będzie Strefa Inwestora. W strefie tej prezentować się będą gminy i powiaty, posiadające w swojej ofercie tereny pod inwestycje magazynowe i centra logistyczne, a także podmioty publiczne i instytucje otoczenia biznesu stymulujące rozwój inwestycji w tym zakresie.

Wydarzeniem współtowarzyszącym targom będzie II Forum Inwestora i Eksportera. W centrum Polski, w centrum Europy, organizowane wspólnie z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie logistyka i jej wpływ na internacjonalizację przedsiębiorstw. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą podejmować tematykę zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych związanych z tą branżą poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów. Wydarzenie będzie miało charakter międzynarodowy - do udziału w II Forum Inwestorów i Eksporterów zostaną zaproszone delegacje zagraniczne i  krajowe reprezentujące regiony, miasta, jednostki samorządu terytorialnego, inwestorzy oraz przedstawiciele krajowego i zagranicznego biznesu, m.in. Klastra Transportowo-Logistycznego w Walonii oraz przedstawiciele korporacji logistycznych z Amsterdamu, Luksemburga i Hamburga.

Miasta, gminy i powiaty mogą się zgłaszać do uczestnictwa w Strefie Inwestora. Więcej w załączniku.

Wszelkich informacji na ten temat udziela przedstawiciel organizatora:

Agnieszka Przewies

Kierownik Projektu

tel. +48(42) 639-90-53, +48 691 968 708

e-mail:a.przewies@targi.lodz.pl

www.intralomag.pl