Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Unicorn Hub DemoDay#5 -prezentacja 36 innowacyjnych pomysłów biznesowych

wtorek, Czerwiec 1, 2021

 

 

W dniu 31 maj br. rozpoczęła się 2 dniowa sesja DemoDay#5 w ramach Programu Unicorn Hub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

W V edycji weźmie udział 36 firm.


Wszystkie start-upy walczą o rekomendację do udziału w konkursie o dofinasowanie rozwoju wyinkubowanego pomysłu biznesowego w maksymalnej kwocie 1 000 000,00 zł w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW Rozwój Start-upów w Polsce. Łącznie od pierwszej rundy inkubacji to 148 podmiotów, które ukończyły pozytywnie proces inkubacyjny w Unicorn Hub na łączną kwotę wsparcia ponad 6 mln PLN.

 

Wsparcie przedsiębiorczości jest jednym z kluczowych założeń polityki rozwoju Województwa Lubelskiego, dlatego też sesje DemoDay#5 zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.


W jego imieniu uczestników sesji DemoDay#5.0 powitał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, który powitał uczestników w stolicy start-upów Polski Wschodniej.

Marszałek powiedział, że  zainteresowanie jakie budzą kolejne edycje i liczba nowych pomysłów programu inkubacyjnego wśród przedsiębiorców pokazuje, że start-upy chcą być coraz lepiej przygotowane do rozwijania swoich pomysłów biznesowych, są otwarte na konstruktywną krytykę i wiedzę oraz poszukują dedykowanych, skrojonych do ich potrzeb i możliwości form wsparcia. Taką możliwość daje program realizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Więcej o platformie i programie inkubacji: https://unicornhub.pl/

Galeria: