Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

V spotkanie partnerów projektu REBORN

piątek, Grudzień 13, 2019

W dniach 11-12 grudnia br. w Lublinie odbyło się V Spotkanie Partnerów projektu REBORN, w którym uczestniczyli przedstawicie z następujących regionów; Liguria (Włochy), Zachodnia Macedonia (Grecja), Murcia (Hiszpania), Węgry Środkowe oraz Województwo Lubelskie. Celem spotkania było podsumowanie i wymiana doświadczeń w zakresie działań realizowanych w drugiej fazie projektu. 
Uczestnicy zaprezentowali postępy prac w zakresie wdrażania Regionalnych Planów Działania oraz szczegółowo omówili poszczególne aktywności. Dalsze rozmowy dotyczyły omówienia kwestii organizacyjnych, planowanych działań komunikacyjnych  oraz kwestii finansowych. 


Ostatnie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu REBORN odbędzie się w połowie 2020 roku i stanowić będzie podsumowanie wszelkich działań i efektów osiągniętych w ramach projektu. 

 

Galeria: