Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu nt. Zarządzanie w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji

poniedziałek, Maj 28, 2018

Otwarte zaproszenie dla MŚP do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. Zarządzanie w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji

 

Stwórz przyszłość w jakiej chciałbyś żyć

 

 

Bądź jednym z 35 przedsiębiorstw w Polsce, które mogą skorzystać z nowego podejścia w zarządzaniu innowacjami w oparciu o odpowiedzialne innowacje. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła zarówno osiągnąć zrównoważony rozwój w odpowiedzi na współczesne wyzwania, jak i być bardziej konkurencyjną wobec innych firm działających na rynku.

Zainteresowane przedsiębiorstwa otrzymają bezpłatne całodniowe szkolenie na temat zarządzania inteligentnymi, zrównoważonymi i odpowiedzialnymi społecznie innowacjami, a także uzyskają możliwość uczestnictwa w fazie pilotażowej w ramach projektu ROSIE.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. w Lublinie w siedzibie UMWL, ul. Grottgera 4 sala konferencyjna III p.

Uczestnik naboru jest zobowiązany do złożenia Zgłoszenia oraz Deklaracji Pomocy Publicznej do dnia 8 czerwca 2018 r. osobiście, za pośrednictwem operatora publicznego lub przesyłką kurierską na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

Adres e-mail: elzbieta.walecka@lubelskie.pl 

Tel. 81 537 16 21

 

Szczegóły w załącznikach:

Zał. Nr 1 – Otwarte Zaproszenie

Zał. Nr 2 – Zgłoszenie

Zał. Nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. Nr 4 – Zaświadczenie o pomocy de minimis

Zał. Nr 5  – Oświadczenie na temat powiązań Wnioskodawcy z innymi podmiotami

Zał. Nr 6 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Zał. Nr 7 – Projekt Umowy o dofinansowanie

Zał. Nr 8 – Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

Regulamin ROSIE Open Call