Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Wizyta delegacji z Algierii 11-12.08.2016

piątek, Sierpień 19, 2016

11 sierpnia 2016 r. gościem Wicemarszałka Grzegorza Kapusty był Aumar Kouari reprezentujący walejat Satif w Algierii oraz przedstawiciele Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej w Puławach zajmujący się propagowaniem współpracy polsko-algierskiej.

Specyfiką działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę z Algierii jest produkcja i przetwórstwo mleka, stąd zainteresowanie współpracą z Polską. Tematy poruszane podczas rozmów z Wicemarszałkiem, dotyczyły perspektywicznych gałęzi rozwoju. Gość wykazywał bardzo duże zainteresowanie wiedzą polskich ekspertów oraz technologiami, które można wykorzystać w Algierii, żeby wzmocnić rozwój rolnictwa, a tym samym całej gospodarki. Dotychczasowe doświadczenie Wicemarszałka jest pokrewne z obszarem zainteresowań partnera z Algierii, dlatego rozmowy dotyczyły również możliwości podpisania listu intencyjnego pomiędzy regionami. Wicemarszałek otrzymał zaproszenie na wizytę w Algierii, celem dzielenia się wiedzą oraz wymianą dobrych praktyk.

 

Drugi dzień należał do Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Przedstawiciele instytucji pokazali i opowiedzieli jak wygląda pomoc, i wsparcie udzielane rolnikom z regionu. Opowiedzieli o organizowanych szkoleniach, spotkaniach, wizytach, a także ośrodkach regionalnych. W trakcie rozmów pojawiło się pytanie, które jest podłożem dotychczasowych problemów rolników w Algierii, tj. jak edukować osoby, które chcą się zająć produkcją rolną, i jak im pomagać w rozpoczęciu takiej działalności. Algieria świadczy pokaźne nakłady na rzecz obywateli oraz inwestorów, którzy chcą zająć się rolnictwem, finansuje kapitał, który niezbędny jest na początku działalności, ale bez wiedzy i doświadczenia, ewentualnie wsparcia doradców, rozwój i utrzymanie jest niemożliwe. W związku z powyższym pojawił się pomysł organizowania szkoleń przez LODR dla grup rolników z Algierii. 

Wizyty oraz spotkania miały na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy naszym regionem a Algierią. Strony wymieniły się kontaktami i zapewniły o kontynuacji rozmów oraz rozszerzeniu obszarów potencjalnej współpracy.

Inicjatorem i organizatorem wizyty było Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej w Puławach przy wsparciu UMWL.

Galeria: