Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Wizyta delegacji z Województwa Lubelskiego w Bawarii

niedziela, Grudzień 1, 2019

W dniach 24- 26 listopada w Monachium, stolicy Bawarii, największego Kraju Związkowego Republiki Federalnej Niemiec, przebywała z misją gospodarczą delegacja z Województwa Lubelskiego, której przewodniczył Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego

 

Delegacji towarzyszyli także przedsiębiorcy z Lubelszczyzny reprezentujący branże: spożywczą, fotoniczną, transportową oraz lotniczą: Perła, Port Lotniczy Lublin, Apis, Pol- Mak, Kornet, Krautex, Plantalux.

Delegacja udała się do Bawarii na zaproszenie Floriana Herrmanna, ministra ds. federalnych, europejskich i mediów, szefa Bawarskiej Kancelarii Państwa.

Pierwszą część wizyty stanowiło oficjalne spotkanie Marszałka Województwa Lubelskiego z ministrem Herrmannem w Bawarskiej Kancelarii Państwa, drugą zaś wydarzenie pod nazwą „Dni Lubelskie w Bawarii”,  zorganizowane w Konsulacie Generalnym RP w Monachium, w której udział wzięli także lubelscy przedsiębiorcy.

Spotkanie Marszałka Województwa z władzami Bawarii miało na celu wzajemną prezentację oraz omówienie kierunków i płaszczyzn ewentualnej przyszłej współpracy dwustronnej między Województwem Lubelskim i Krajem Związkowym Bawaria. Marszałek Stawiarski przedstawił Lubelszczyznę jako dynamicznie rozwijający się region o znakomitym zapleczu gospodarczym, naukowym i kulturalnym. W trakcie rozmów padła propozycja podpisania umowy o współpracy. Jako główne dziedziny przyszłej kooperacji zaproponowano gospodarkę, kulturę, współpracę portów lotniczych, ośrodków akademickich, a także kooperację w obszarze bezpieczeństwa.

Równoległe spotkanie zorganizowane w siedzibie Konsulatu Generalnego RP i przy aktywnym współudziale jego pracowników miało formę seminarium i poświęcone było kwestiom dotyczącym warunków prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech oraz specyfiki prawnej rynku niemieckiego. Ekspertami  i prelegentami w tej dziedzinie byli przedstawiciele Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju Regionalnego i Energii, Izby Przemysłowo- Handlowej, a także Związku Polskojęzycznych Prawników w Niemczech.  Ostatnim i kulminacyjnym punktem wydarzenia były zaplanowane spotkania i rozmowy biznesowe przedsiębiorców z Lubelszczyzny i Bawarii. Jak się okazało, b yła to doskonała okazja do zaprezentowania swoich firm oraz wypromowania regionu lubelskiego jako atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów zagranicznych.

Galeria: