Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Wizyta Przedstawicieli Instytutu Le studium z Orleanu (Francja)

piątek, Lipiec 26, 2019

W dniach 24-26 lipca 2019 r Lublin odwiedziła delegacja z Instytutu Le Studium z Orleanu (Francja). Wizyta dotyczy współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Instytutem Le Studium.

Podczas pobytu delegacji zostały zaplanowane liczne spotkania osobiste dedykowanych sobie badaczy oraz wizyty studyjne w obiektach naukowych. 25 lipca przedstawiciele Instytutu spotkali się z władzami naszego regionu, podczas którego Województwo Lubelskie reprezentowali Sebastian Trojak, Członek Zarządu oraz Tadeusz Buczek, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości.

Wizyta przedstawicieli Le Studium w Lublinie to punkt kulminacyjny działań we współpracy, w zakresie programów mobilności naukowej wśród pracowników lubelskich uczelni, ale także diagnozujących elementy programów wspierania mobilności naukowej Instytutu Le Studium, które mogą być adaptowane przez Województwo Lubelskie za pośrednictwem projektu ELISE, w ramach którego działalność Instytutu upowszechniana jest jako dobra praktyka. Obecnie współpraca podejmowana jest w zakresie programu dotyczącego kosmetologii.

Instytut Le Studium to jednostka odpowiadająca za wspieranie mobilności naukowej, jako czynnika rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego Regionu Centralnego Dolnej Loary, realizująca programy współpracy/wymiany naukowej finansowane przez władze Regionu w następujących obszarach tematycznych: biofarmaceutycznym , kosmetologicznym,  ekologia i ochrona środowiska, odnawialne źródła energii. Oferta programowa Instytutu Le Studium wykracza poza zakres wsparcia wymiany naukowej proponowany przez MSCA Action i zwiększa szansę naukowców lubelskich uczelni na umiędzynarodowienie ich działalności badawczej, tak ze względu na formę organizacji pobytów zagranicznych (praca w ramach projektów Le Studium łączoną z pracą w jednostce macierzystej), jak i zbieżność obszarów tematycznych wskazanych przez obydwa regiony jako priorytetowe (biogospodarka/medycyna-biofarmacja/kosmetologia, energetyka niskoemisyjna – odnawialne źródła energii/ekologia).

 

Podczas wizyty obecni ze strony francuskiej byli:

  • Prof. Nathalie Guivarch, Uniwersytet w Tours, Dyrektor laboratorium BBV, fitochemii i biotechnologii roślin;
  • Prof. Emilie Destandau, Uniwersytet w Orleanie, odpowiedzialna za chemię analityczną w laboratorium ICOA, ekstrakcję roślin i chemię analityczną;
  • Dr Eric Robert, CNRS (Francuska Agencja Badawcza), laboratorium GREMI, plazma i kosmetyki;
  • Dr Emmanuelle Percheron, Koordynator programu kosmetologicznego;
  • Dr Aurélien Montagu, Kierownik ds. kontaktów naukowych.

 

 

 

Galeria: