Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

poniedziałek, luty 13, 2017

 

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Już po raz kolejny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Środki dostępne będą dla mikro, małych i średnich firm, zainteresowanych wprowadzeniem swoich  usług na rynki międzynarodowe. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych jednego projektu wynosi 1 mln zł.

                          

 

Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w programach promocji, w celu promowania polskich marek produktowych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. 
Wsparcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na branże o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym oraz na wybrane priorytetowe rynki zagraniczne. 

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na :

  • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

  • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

  • koszty reklamy w mediach targowych,

  • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

 

Przewidywana intensywność wsparcia wydatków kwalifikowanych związanych z udziałem w programie w postaci pomocy de minimis wynosi:

  • 60% dla średnich przedsiębiorstw

  • 75% dla małych przedsiębiorstw

  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego

  • 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw

 

Nabór wniosków:

  • rozpoczął się 10 lutego 2017 i potrwa do 13 marca 2017.

 

Więcej szczegółów na temat konkursu       

Aktualne dotacje eksportowe w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020, przewidziane w ramach poszczególnych programów operacyjnych znajdziecie Państwo w strefie Eksportera_Wsparcie Eksportu_Fundusze Europejskie.