Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Wykorzystaj narzędzie badania potencjału przedsiębiorstwa pod kątem zastosowania koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji

piątek, Marzec 15, 2019

„Odpowiedzialna innowacja” oznacza zarządzanie procesami innowacji i obejmuje - w procesie rozwoju nowych produktów i usług - refleksję na temat ich przyszłych skutków społecznych i środowiskowych.

 

 

Narzędziem ułatwiającym identyfikację skutków społecznych i środowiskowych innowacji jest Kwestionariusz Samooceny dotyczący Odpowiedzialnych Innowacji (Self Assessment Tool on RI), wypracowany w ramach projektu ROSIE (Interreg Europa Środkowa). W kwestionariuszu, do badania potencjału przedsiębiorstwa pod kątem zastosowania koncepcji  odpowiedzialnych innowacji, wykorzystuje się wymiary odpowiedzialnych badań i innowacji rekomendowane przez Komisję Europejską w ramach Programu H2020 oraz cele zrównoważonego rozwoju sformułowane przez ONZ.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnego szkolenia dotyczącego Odpowiedzialnych Innowacji i przeprowadzenia badania w trybie on-line (zakładka PL) lub pobrania kwestionariusza i zapoznanie się z opisem narzędzia.  Aby otrzymać graficzną prezentację wyników należy przesłać wypełniony formularz  na adres rosie@ciseonweb.it*.

Więcej o projekcie ROSIE: oficjalna strona ROSIE (EN) oraz strona projektu na portalu Invest in Lubelskie (PL)   

 

 

 

* Twój adres e-mail będzie przechowywany przez CISE – Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico, corso della Repubblica n°5, Forli, Italy, jedynie w celu umożliwienia Ci dostępu do wyników Twojej oceny Odpowiedzialnych Innowacji. Twój e-mail nie zostanie przekazany stronom trzecim, ani też nie zostanie wykorzystany w innym celu niż udostępnienie informacji o wynikach oceny Odpowiedzialnych Innowacji do organizacji/przedsiębiorstwa. Możesz zażądać usunięcia adresu e-mail z bazy danych wysyłając w tej sprawie wiadomość na adres rosie@ciseonweb.it.  Twój e-mail będzie przetwarzany zgodnie z Zarządzeniem UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  Dyrektywy 95/46/EC  (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).