Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

XIV EDYCJI MARKA LUBELSKIE

wtorek, Grudzień 17, 2019

Ruszył nabór do XIV edycji projektu Marka Lubelskie

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt Marka LUBELSKIE realizowany jest od 2007 roku. Organizatorem projektu jest Województwo Lubelskie. Już 72 firmy z Województwa Lubelskiego może poszczycić się znakiem towarowym Marka LUBELSKIE. Są to firmy zarówno z branży spożywczej, medycznej, usługowej, produkcyjnej, budowlanej, odzieżowej, branży IT, jak i ogrodniczej.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest promocja produktów i usług wytwarzanych lub świadczonych na terenie województwa lubelskiego, poprzez wywoływanie pozytywnych skojarzeń z marką oraz uczynienie ich rozpoznawalnymi na rynku. Projekt Marka LUBELSKIE przynosi korzyści dla regionu i jego mieszkańców. Pomaga budować lokalny patriotyzm, wspiera działania proinwestycyjne, stymuluje rozwój gospodarczy Lubelszczyzny, podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw oraz promuje najlepsze produkty i usługi. Celem projektu jest tworzenie efektu "place of origin", czyli identyfikacji produktów wysokiej jakości z miejscem pochodzenia, a także promocja produktów i usług wytwarzanych na terenie województwa lubelskiego poprzez nadawanie im zastrzeżonego znaku towarowego - Marka LUBELSKIE, będącego symbolem jakości, innowacyjności i troski o środowisko. Tworzenie efektu "place of origin" wskazuje na miejsce pochodzenia, które często traktowane jest przez klientów jako dodatkowa zaleta, mająca wpływ na wybór artykułów. 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie Marka LUBELSKIE jest prowadzenie działalności na terenie województwa Lubelskiego, co najmniej od 24 miesięcy. Przystąpienie do programu Marka Lubelskie jest bezpłatne. Przedsiębiorca może zgłosić swój udział w projekcie poprzez dostarczenie bądź wysłanie formularza zgłoszeniowego do projektu Marka LUBELSKIE. Wypełniony formularz zgłoszenia rejestracyjnego należy doręczyć do Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20– 029 Lublin w formie papierowej, wysłać pocztą oraz w formie skanu na adres: marka@lubelskie.pl, wraz z załączonym wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Biuro projektu Marka LUBELSKIE dokonuje oceny zgłoszeń rejestracyjnych. Kryteriami oceny są: kryteria formalne i merytoryczne umieszczone w Regulaminie PRZYZNAWANIA I FUNKCJONOWANIA PROJEKTU GOSPODARCZEGO MARKA LUBELSKIE

KAPITUŁA:

W skład Kapituły wchodzą osoby zaufania publicznego, specjaliści w dziedzinie gospodarki, ekonomii, zarządzania itp., przedstawiciele lokalnych mediów, w tym: Członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego (co najmniej dwóch) oraz Przedstawiciele mediów oraz eksperci z dziedziny ekonomii zapraszani do kapituły przez Organizatora (minimum pięciu).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Działania Biura MARKA LUBELSKIE są również odpowiedzią na potrzeby marketingowe laureatów projektu. Jesteśmy obecni na Facebook MARKA LUBELSKIE, gdzie na bieżąco można śledzić informacje o nowych produktach, usługach i najważniejszych wydarzeniach z życia firm oznaczonych certyfikatem MARKA LUBELSKIE oraz na stronie http://www.marka.lubelskie.pl. Nie ograniczamy się jedynie do kampanii promocyjnych, ale podejmujemy szereg innych akcji – targi i misje gospodarcze oczywiście z udziałem lubelskich firm i ich produktów.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie Marka LUBELSKIE.

Otrzymanie tytułu MARKA LUBELSKIE jest równoznaczne z dołączeniem do elitarnego grona firm, których produkty i usługi są wizytówką Województwa Lubelskiego w kraju i za granicą.

 

Wkrótce do grona firm z certyfikatem Marka LUBELSKIE dołączą kolejne. Tegoroczna Gala XIV edycja wręczenia certyfikatów Marka LUBELSKIE odbędzie się dnia 15 lutego 2020 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czekamy na formularze zgłoszeniowe do końca stycznia 2020 roku!!!