Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

XXII Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2019”

piątek, Czerwiec 14, 2019

 

 

W dniach 6-7 czerwca 2019 br. w Mińsku na Białorusi odbyło się XXII Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2019”, w których udział wzięło 158 przedstawicieli ze strony polskiej i ponad 350 osób ze strony białoruskiej.

Forum „Dobrosąsiedztwo 2019” odbywało się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli:

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  Stanisław Karczewski i Przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś Michaił Władimirowicz Miasnikowicz.

 

Prace Forum „Dobrosąsiedztwo” przebiegały w trzech sekcjach tj. 1. Współpraca regionalna i rozwój, 2. Usługi Logistyczne. Tworzenie korzystnego klimatu oraz 3. Technologie informacyjne.

W obradach wzięli udział przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw podlaskiego i lubelskiego, ministerstw, banków, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy i pracownicy naukowi z Polski i Białorusi.

 

Województwo Lubelskie w imieniu Marszałka Województwa reprezentowała Pani Małgorzata Kot – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości UMWL biorąc udział w Sesji: Współpraca międzyregionalna i rozwój.

 

W prezentacji Województwa Lubelskiego przedstawiono tematykę dotyczącą:

  • współpracy międzyregionalnej i transgranicznej,
  • gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału sektora rolno-spożywczego,
  • możliwości wzajemnej  wymiany handlowej,
  • potencjału inwestycyjnego i eksportowego,
  • rozbudowy infrastruktury transportowej.

Galeria: