Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Za nami dwa spotkania realizowane w ramach projektu REBORN!

piątek, Grudzień 15, 2017

Spotkanie REBORN otworzył Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL w Lublinie, który opowiedział o idei projektu, partnerach oraz celach i możliwościach jakie daje jego realizacja zebranym uczestnikom oraz możliwościach współpracy w ramach Regionalnej Grupy Interesariuszy.  

W trakcie wystąpienia Artur Habza opowiedział o działaniach, które są podejmowane w projekcie REBORN i które dotyczą m.in.:

  • wypracowania rozwiązań finansowych w zakresie polityki drugiej szansy;
  • budowania pozytywnego wizerunku firm ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą;
  • wzmacniania kompetencji wśród przedsiębiorców.

 

Artur Habza Reborn

 

Dyrektor wymienił także szereg argumentów, które przemawiają za koniecznością realizacji projektu w regionie, m.in.:

  • kształtowanie polityki oraz podejmowanie działań w obszarze, w którym obecnie dostrzegany jest niedobór;
  • wypracowanie instrumentów (wczesnego ostrzegania, finansowych, szkoleniowo-doradczych) dla firm w trudnościach;
  • ograniczanie ryzyka likwidacji przedsiębiorstw;
  • nowa szansa (wzmacnianie działań mających na celu ponowne podjęcie działalności gospodarczej, przebranżowienie, odnowienie działalności = re-start);
  • przeciwdziałanie piętnu porażki, które stygmatyzuje przedsiębiorcę;
  • kreowanie pozytywnego wizerunku firm.

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości głos zabrał Henryk Pietraszkiewicz – Mentor PARP, ekspert branży finansów. Specjalista przedstawił narzędzia wsparcia dla młodych przedsiębiorców i tych, którzy mają problemy ze zdolnością finansową. Przytaczał przykłady dobrych praktyk zachodnich sąsiadów, przekazując uczestnikom spotkania szereg wskazówek na temat tego gdzie i jak należy szukać środków, które mogą zostać przez nich wykorzystane do rozwijania działalności.

 

Henryk Pietraszkiewicz Reborn

 

Zbiór dobrych praktyk partnerów projektu prezentowała jego koordynatorka Elżbieta Szulc- Wałecka. Jednym z założeń projektu jest bowiem wyselekcjonowanie oraz implementacja, co najmniej jednej z przedstawionych praktyk przez każdy region partnerski projektu REBORN. Województwo Lubelskie jako partner projektu również podejmie taką decyzję, dostosowując dobór narzędzia do potrzeb przedsiębiorców oraz uwarunkowań występujących w regionie. Celem tej części spotkania było m.in. dokonanie wyboru dobrej praktyki wraz z uczestnikami spotkania.

 

Elżbieta Szulc-Wałecka Reborn

 

W dalszej części spotkania Piotr Marek pokazał uczestnikom przykłady trzech firm, które dzięki restrukturyzacji zmieniły swoje podejście do prowadzenia działalności a tym samym ich przychody wzrosły w znaczący sposób. Pan Piotr wskazał także błędy, które są najczęściej popełniane oraz jaką strategię działania przybrać, aby ich uniknąć.

 

Piotr Marek Reborn

 

O sekretach przywództwa oraz roli coachingu w osiąganiu sukcesu firmy opowiedział Andrzej Cieplak - przedsiębiorca od 1989 r. trener , mentor, wykładowca, akredytowany Coach ACC ICF.

 

Andrzej Cieplak Reborn

 

Było to już drugie w tym roku spotkanie skierowane do przedsiębiorców oraz członków zrzeszonych w skład Regionalnej Grupy Interesariuszy (RGI) projektu REBORN.  Celem niniejszych spotkań jest m.in. stworzenie przestrzeni do wspólnych i nieformalnych spotkań przedsiębiorców z województwa lubelskiego, podczas których możliwa jest wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w naszym regionie. Ponadto rolą RGI jest wspólne wypracowanie rozwiązań przyjmowanych w ramach projektu w regionie oraz współkształtowanie planu działania. Organ ten pełni bowiem funkcję doradczą i stanowi pole dyskusji na temat przedsiębiorców w regionie.

Galeria: