Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zapraszamy do udziału w Finałowym Wydarzeniu projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP w Europie Środkowej (Interreg Europa Środkowa)

wtorek, Czerwiec 16, 2020

Szanowni Państwo, 
Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Finałowym Wydarzeniu projektu ROSIE, w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera i koordynatora pakietu zadaniowego Faza pilotażowa. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) od godziny 9.30 do 13.00, zgodnie załączoną Agendą. Organizatorem konferencji jest TGZ – Technologie und Gründerzentrum Bautzen GmbH (Niemcy) oraz Partner Wiodący projektu ROSIE – CISE (Włochy). W trosce o bezpieczeństwo uczestników, spotkanie odbędzie się w formie konferencji on-line. W części plenarnej – prowadzonej wyłącznie w języku angielskim – uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat roli Odpowiedzialnych Innowacji w sektorze biznesu oraz uzyskać informacje o wynikach badań w zakresie Odpowiedzialnych Badań i Innowacji zrealizowanych w 2019 r. w Niemczech na próbie ponad 300 MŚP. Dalsza część spotkania pozwoli uczestnikom na poznanie rezultatów projektu w 7 krajach UE uczestniczących w projekcie ROSIE – Włoszech, Chorwacji, Słowacji, Czechach, Słowenii, Niemczech i Polsce. Ta część dotyczyć będzie Mapy Drogowej w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji oraz rezultatów fazy pilotażowej, w której udział wzięło co najmniej 5 MŚP z regionu partnera (w sumie w fazie pilotażowej wzięło udział ok. 50 MŚP funkcjonujących na terenie krajów Europy Środkowej). W przypadku województwa lubelskiego były to: BIOTOP sp. z o.o., EUREKA Jan Góźdź, INDUSTI sp. z o.o., Antosiewcz.Edu Katarzyna Antosiewicz oraz POLSPRAY Dawid Malinowski. Ta cześć spotkania będzie prowadzona w językach narodowych. 

Skrócona AGENDA
09.30 - 11.15 Sesja Plenarna cz. 1
11.20 - 12.20 Sesje Narodowe
12.20 - 13.00 Sesja Plenarna cz. 2
13.00 Zakończenie konferencji

 

 

Spotkanie będzie interaktywne, mile widziane będą pytania z audytorium, zarówno w części plenarnej, jak i w częściach prowadzonych przez  poszczególnych partnerów.
Link do spotkania oraz szczegółowa agenda z programem w języku narodowym zostaną Państwu przesłane w dniu 22 czerwca br. na adres mailowy przekazany w formularzu rejestracyjnym.

Formularz rejestracyjny 

AGENDA