Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zapraszamy na warsztaty nt. "Tworzenia nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjno - przemysłowych" organizowane w ramach II spotkania RGI projektu SCALE UP

wtorek, Czerwiec 16, 2020

Zapraszamy na kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP. 

Tematem spotkania będzie Tworzenie nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjno –przemysłowych.
Przemysł 4.0 jest zbiorczym określeniem dla zastosowania innowacji technologicznych oraz zmian w koncepcji organizacji łańcucha wartości przedsiębiorstw zmieniających rewolucyjnie produkcję przemysłową. Jak skorzystać oraz jak nie stracić na przemyśle 4.0? Jak przygotować się do transformacji do fabryki 4.0? Jak rozpocząć budowę mapy drogowej do Przemysłu 4.0? Jakie kompetencje powinni rozwijać inżynierowie? Na te i wiele innych pytań uzyskują Państwo odpowiedzieć w trakcie spotkania. 
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie niesie ze sobą IV Rewolucja Przemysłowa w ujęciu archetypów Fabryk Przyszłości, technologii Przemysłu 4.0 oraz kompetencji Inżyniera 4.0
 
Korzyści dla uczestników:
Ugruntowanie wiedzy nt. Przemysłu 4.0 z perspektywy ekonomicznej i technologicznej.
Przygotowanie merytoryczne do rozmów i inicjatywach Przemysłu 4.0 w firmie produkcyjnej, w której pracuje uczestnik.
Przygotowanie do roli członka zespołu pracującego nad projektami unowocześnienia fabryki, w której pracuje uczestnik.
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Warsztaty są finansowane w ramach projektu SCALE UP – Supporting  concentration and robustness of SMEs within the renewed EU Industrial Policy (Wsparcie koncentracji i siły MŚP w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE) w ramach programu Interreg Europe. Projekt jest  realizowany wspólnie z 6 zagranicznymi partnerami Unii Europejskiej: Hiszpania, Niemcy, Włochy, Grecja, Wilka Brytania i Belgia.  Celem projektu SCALE UP jest wsparcie europejskiej konkurencyjności MŚP i przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów poprzez usprawnienie instrumentów polityki odnoszących się do wsparcia potencjału MŚP we wchodzeniu na rynki regionalne, krajowe i zagraniczne. 
 
Spotkanie w formie online odbędzie się 
w środę 24 czerwca br. w godzinach 09.30 – 14.00
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo link do wydarzenia.   
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

AGENDA