Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zaproszenie do udziału w spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu ROSIE - Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP (Interreg Europa Środkowa)

wtorek, Czerwiec 4, 2019

 Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu ROSIE - Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP

 

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2019 r. w siedzibie UMWL, ul. Grottgera 4 w Lublinie, sala konferencyjna IV p., w godzinach 10.00-12.30 odbędzie się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu ROSIE - Odpowiedzialne i Innowacyjne P (Interreg Europa Środkowa). Spotkanie to stanie się okazją do prezentacji zaktualizowanej Mapy Drogowej w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji w województwie lubelskim o wyniki działań pilotażowych oraz możliwości rozwoju Modelu Wdrażania Odpowiedzialnych Innowacji w przedsiębiorstwie, który był prezentowany w czasie ubiegłorocznych spotkań Grupy.

Udział w pracach Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu ROSIE ma charakter otwarty – miło nam będzie gościć przedstawicieli administracji publicznej, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz MŚP.

Termin zgłaszania udziału w spotkaniu na adres: ewa.paszkiewicz@lubelskie.pl upływa z dniem 7 czerwca br. Agenda znajduje się TUTAJ.

 

Galeria: