Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zaproszenie do wypełnienia ankiety badającej potrzeby informacyjne w zakresie innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu

poniedziałek, Maj 13, 2019

Działający przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw we współpracy z partnerami zewnętrznymi pracuje aktualnie nad narzędziami i instrumentami wsparcia dla przedsiębiorstw we wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności w codziennych praktykach biznesowych. Grupa robocza ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju, której prace koordynuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przygotowuje cykl warsztatów dla przedsiębiorców na temat wykorzystywania innowacji w rozwijaniu praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu oraz adaptacji do wyzwań zrównoważonego rozwoju. Program warsztatów docelowo budowany będzie w oparciu o wyniki ankiety potrzeb informacyjnych, która będzie aktywna do 31 maja 2019 roku. Ankieta skierowana jest do przedstawicieli sektora MŚP - kadry zarządzającej i/lub osób podejmujących strategiczne decyzje związane z rozwojem przedsiębiorstwa. Ma ona charakter poufny, a zebrane informacje posłużą wyłącznie do opracowania programu warsztatów. W imieniu organizatorów zachęcamy do wypełnienia ankiety i udziału w warsztatach, o których będziemy informować.

Link do ankiety: https://odpowiedzialnosc.webankieta.pl/