Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zdobądź nowe rynki z PAIH! Rusza kolejna edycja naboru wniosków do Polskich Mostów Technologicznych.

piątek, Maj 21, 2021

Polskie Mosty Technologiczne to grantowy projekt realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu od 2017 r. Dotychczas udział w konkursie wzięło ponad 2,5 tys. polskich firm. Grant otrzymało już blisko 400. W ramach projektu na wsparcie mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług i technologii. Stawką jest grant o wartości nawet 200 tys. zł w formule pomocy de minimis, na opracowanie i wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej na rynki pozaunijne. 

 

Projekt Polskie Mosty Technologiczne składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór wniosków poprzedza seminarium informacyjne dla przedsiębiorców. 

Tegoroczne seminaria otwierające odbędą się w formule wirtualnej.

  • Pierwsze z nich już 10 czerwca - poświęcone będzie rynkom USA, Meksyku oraz Kenii.
  • Drugie spotkanie online odbędzie się 24 czerwca i dedykowane będzie Malezji, Tajwanowi i Arabii Saudyjskiej. 

Podczas seminariów kompleksowo omówione zostaną założenia projektu PMT, korzyści płynące z udziału w projekcie, specyfika rynków docelowych i przykłady firm, które dzięki PMT już odniosły sukces. Spotkania to także konsultacje i doradztwo ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz partnerów zewnętrznych. 

Rejestracja na seminaria możliwa jest za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków.

Konkurs organizowany jest po raz jedenasty. Do tej pory startowało w nim ponad 2,5 tys. polskich firm. Grant otrzymało blisko 400, o łącznej wartości ponad 43 mln zł.

Dla kogo?

Projekt Polskie Mosty Technologiczne kierowany jest do firm z segmentu MŚP, które charakteryzują się dużym potencjałem internacjonalizacji produktów, usług i technologii, a także rozważają zwiększenie wolumenu eksportu lub inwestycji na rynkach zagranicznych. O grant ubiegać mogą się też innowatorzy szukający partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo-rozwojowych i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności. 

Oferujemy polskim przedsiębiorcom profesjonalne wsparcie, bazując na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PAIH. Wskażemy, jak najlepiej przygotować się do ekspansji zagranicznej. Zakwalifikowane firmy otrzymają dostosowaną, wręcz szytą na miarę strategię wyjścia na rynki pozaunijne. Nasi eksperci pomogą m.in. w nawiązywaniu relacji z partnerami biznesowymi i będą do dyspozycji grantobiorców także po zrealizowaniu projektu. Stawką w konkursie jest grant o wartości nawet 200 tys. zł w formule pomocy de minimis.

– mówi Leszek Kołodziejczyk, ekspert w programie Polskie Mosty Technologiczne, PAIH. 

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Więcej informacji znajduje się na stronie PAIH.