Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zgłoś się do Bengal Global Summit

środa, Styczeń 3, 2018

Bengal Global Business Summit co roku gromadzi przedstawicieli sektora wydobywczego i energetycznego Indii oraz krajów Azji Południowej. To doskonała okazja do nawiązania przełomowych kontaktów biznesowych

Dynamicznie rozwijający się dialog z Indiami w sprawach wydobywczych i energetycznych oraz konieczność aktywnej promocji polskiej oferty na tym rynku stanowią doskonałą okazję do udziału w Bengal Global Business Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 stycznia w Kalkucie w Indiach.

 

misje wyjazdowe do Indii

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Obecność najważniejszych przedstawicieli sektora wydobywczego i energetycznego Indii oraz innych krajów Azji Południowej stwarza niepowtarzalną okazję do zaprezentowania Państwa firm i omówienia możliwości współpracy w obszarze przemysłu wydobywczego, maszynowego i energetycznego z partnerami głównie ze stanu Bengal Zachodni. Jest to region wysoko uprzemysłowiony, z górnictwem jako wiodąca branżą (siedziba Coal India znajduje się w Kalkucie). 

Indie i Bangladesz stoją przed poważnym wyzwaniem związanym z ekonomiką wydobycia węgla, produkcją i podażą energii oraz ochroną środowiska. Oba kraje są potencjalnie dobrym partnerem do promocji polskich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Dyskusje na Bengal Global Business Summit będą koncentrowały się na właśnie tej materii. Ponadto strona indyjska zaproponowała pomoc w koordynacji spotkań polskich firm w Kalkucie oraz organizację dodatkowych spotkań dla biznesu z przedstawicielami rządu stanowego w stanie Jharkand, gdzie znajdują się siedziby kluczowych spółek węglowych oraz największe w Indiach pokłady węgla koksującego.

 

 

Polska otrzymała propozycję przyjęcia statusu kraju partnerskiego, co znacznie zwiększy możliwości prezentacji oferty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma także możliwość zaaranżowania spotkań B2B w oparciu o listę obecnych firm przy wsparciu Ambasady RP w Nowym Delhi oraz honorowego Konsulatu Generalnego na miejscu.

Swój udział potwierdził Pan Minister Marek Magierowski, a wstępnie zapowiedzieli: Pan Minister Grzegorz Tobiszowski oraz władze regionu śląskiego, w tym Marszałek Województwa oraz Prezydent Aglomeracji Śląskiej (przewidywane jest podpisanie porozumienia regionalnego).

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na oficjalnej stronie www.bengalglobalsummit.com

Jesteś zainteresowany?

W przypadku zainteresowania propozycją udziału można kontaktować się z p. Krzysztofem Kopytko: krzysztof.kopytko@msz.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy!