Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zmiana Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie - zwiększenie kwoty alokacji do 108,4 mln

środa, Lipiec 14, 2021

Zmiana Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie - zwiększenie kwoty alokacji do 108,4 mln

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego została zwiększona alokacja przeznaczona na nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, do kwoty 108,4 mln PLN

Załączniki:

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie