Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Bezrobocie

 

region-bezrobocie-dlugotrwale-2018.jpg

region-bezrobocie-iv-2018.jpg

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu grudnia 2018 r. 968,9 tys. (w tym 542,6 tys. kobiet) i była wyższa od notowanej w końcu III kwartału 2018 r. o21,5 tys. (tj. o 2,3%) oraz niższa o 112,9 tys. (tj. o 10,4%) w porównaniu z grudniem 2017 roku.


W IV kwartale 2018 r. w porównaniu z III kwartałem 2018 r. wystąpił wzrost liczby bezrobot-nych mężczyzn i kobiet odpowiednio o: 19,4 tys. (tj. 4,8%) i 2,1 tys. (tj. 0,4%). W stosunku do końca IV kwartału 2017 roku zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zare-jestrowanych w urzędach pracy, odpowiednio o: 60,0 tys. (tj. o 12,3%) oraz o 52,9 tys. (tj. o 8,9%).

 

region-bezrobocie-lubelskie-iv-2018.jpg

W końcu grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w województwie lubelskim wyniosła 8,0% i była niższa o 0,8 p. proc. niż przed rokiem. W Polsce stopa bezrobocia spadła o 0,8 p. proc. w stosunku do grudnia 2017 r. i wyniosła 5,8%. W rankingu województw lubelskie, pod względem wysokości stopy bezrobocia, plasowało się na 12. miejscu. W kraju najniższy poziom bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,1%), śląskim (4,3%) oraz małopolskim (4,7%), a najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim (10,4%) oraz kujawsko-pomorskim i podkarpackim (po 8,8%).


W województwie lubelskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: włodawski (15,5%), chełmski (13,3%) oraz hrubieszowski (13,2%), o najniższej zaś: łukowski (4,5%), biłgorajski (5,1%) oraz łęczyński (5,3%). W porównaniu z grudniem 2017 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się w większości powiatów, w największym stopniu w powiecie zamojskim (o 1,4 p. proc.) oraz tomaszowskim i ryckim (po 1,3 p. proc.). Wzrost stopy bezrobocia odnotowano natomiast w powiecie puławskim (o 0,2 p. proc.) oraz w janowskim i opolskim (po 0,1 p. proc.).