Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Biznes Lubelskie

 

Biznes Lubelskie jest to inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego, której celem jest wzmocnienie współpracy na rzecz obsługi eksporterów i inwestorów.

 

RAZEM ŁATWIEJ

Nasze usługi są całkowicie darmowe, a ich jakość stoi na wysokim poziomie. Tworzymy jeden punkt kontaktu - współpracując z Biznes Lubelskie masz pewność, że w obsłudze Twojej sprawy wymieniamy się wiedzą i współpracujemy ze wszystkimi aktywnymi instytucjami w regionie. Dzięki temu oszczędzasz czas, a „czas to pieniądz”.

 

CELE:

 1. Stworzenie systemu skutecznie wspierającego napływ i powstanie nowych inwestycji oraz wzmacniającego działalność eksportową poprzez działania Urzędu Marszałkowskiego, samorządów oraz innych partnerów
 2. Wzmocnienie kompetencji Urzędu Marszałkowskiego na rzecz profesjonalnej obsługi biznesu o najwyższej jakości

 

EFEKTY:

 1. Wzmocnienie wizerunku gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej województwa, poszczególnych powiatów oraz gmin
 2. Podniesienie konkurencyjności gospodarczej województwa, generowanie nowych miejsc pracy

 

OFEROWANE WSPARCIE:

 1. Przygotowanie kompleksowych, sprawdzonych i aktualnych informacji gospodarczych o regionie: 
 • o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej,
 • o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce/na terenie województwa lubelskiego,
 • o instrumentach wspierających rozwój przedsiębiorczości,
 • o zachętach inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz o instytucjach właściwych dla poszczególnych instrumentów,
 • o dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych,
 • o podmiotach gospodarczych z regionu poszukujących inwestora,
 • o potencjalnych poddostawcach wg sektorów.
 1. Przygotowanie i obsługa misji gospodarczo-inwestycyjnej z/do regionu.
 2. Opieka „pilota inwestycyjnego” podczas całego procesu inwestycyjnego.
 3. Promocja za granicą oferty inwestycyjnej poszczególnych gmin i powiatów z regionu.
 4. Przygotowanie i prowadzenie aktualnych baz terenów inwestycyjnych.
 5. Informacje o pomocy publicznej dla inwestorów, a także o strefach inwestycyjnych.
 6. Pomoc w kontaktach z administracją lokalną i instytucjami otoczenia biznesu.
 7. Inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającym rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora.
 8. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wsparciem inwestycji zajmują się:

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

tel.: 81 5371615

e-mail.: coie@lubelskie.pl