Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Biznes Lubelskie

 

Biznes Lubelskie jest to inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego, której celem jest wzmocnienie współpracy na rzecz obsługi eksporterów i inwestorów.

 

 

RAZEM ŁATWIEJ

Nasze usługi są całkowicie darmowe, a ich jakość stoi na wysokim poziomie. Tworzymy jeden punkt kontaktu - współpracując z Biznes Lubelskie masz pewność, że w obsłudze Twojej sprawy wymieniamy się wiedzą i współpracujemy ze wszystkimi aktywnymi instytucjami w regionie. Dzięki temu oszczędzasz czas, a „czas to pieniądz”.

 

CELE:

 1. Stworzenie systemu skutecznie wspierającego napływ i powstanie nowych inwestycji oraz wzmacniającego działalność eksportową poprzez działania Urzędu Marszałkowskiego, samorządów oraz innych partnerów
 2. Wzmocnienie kompetencji Urzędu Marszałkowskiego na rzecz profesjonalnej obsługi biznesu o najwyższej jakości

 

EFEKTY:

 1. Wzmocnienie wizerunku gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej województwa, poszczególnych powiatów oraz gmin
 2. Podniesienie konkurencyjności gospodarczej województwa, generowanie nowych miejsc pracy

 

OFEROWANE WSPARCIE:

 1. Identyfikacja rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicą Polski.
 2. Pomoc w wyszukiwaniu w dostępnych dla COIE bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym i inicjowaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami.
 3. Pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych dostępnych dla COIE: zagranicznych raportów, analiz, badań rynkowych, opracowań sektorowo-problemowych i informacji na temat: administracyjno-prawnych, finansowych, w tym bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, także w zakresie rozwoju działalności eksportowej i podejmowania/realizacji inwestycji za granicą.
 4. Pozyskiwanie i udostępnianie informacji w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów handlowych i  technik finansowania transakcji eksportowych.
 5. Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o formach działań marketingowych pomocnych w umiędzynaradawianiu działalności przedsiębiorstwa.
 6. Udostępnianie informacji o procedurach i instytucjach pośredniczących w pozyskiwaniu środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej – krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych).
 7. Informowanie i rekomendowanie wykorzystania aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: finansowym, usługowym, instytucjonalnym, ośrodków wsparcia ekspertów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, itp.
 8. Przygotowanie i obsługa misji gospodarczo-inwestycyjnych z/do regionu.

 

Wsparciem eksportu zajmują się:

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

tel.: 81 5371615

e-mail.: coie@lubelskie.pl