Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Business Centre Club

 

Business Centre Club

Siedziba firmy Multi Frigo sp. z o.o.: ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin

Tel. 81 444 10 76

 

Lokalizacja: 
Rodzaj: Izby - handlowe / przemysłowe