Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Chińska Republika Ludowa

 

Informacje ogólne

Powierzchnia: 9 596 960

Ludność: 1 360 720 000

Stolica + ludność stolicy: Pekin 19 612 368

Język urzędowy: mandaryński

Ustrój polityczny: republika ludowa

Waluta (kurs na dzień 17-02-2016 r.): yuan renminbi 1 CNY=0,6041 PLN

 

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne (dane za rok 2014)

PKB: 10 356 

PKB na 1 mieszkańca: 7571

PKB (dynamika PKB w %): 6,90% 

Deficyt budżetowy (%PKB): 2,3%

Inflacja (%): 1,6%

Stopa bezrobocia (%): 4,05%

Eksport towarów (w mld USD): 2241.89

Import towarów (w mld USD): 1640.96

 

Najważniejsze informacje gospodarcze

Co warto wiedzieć o gospodarce Chin?

Chiny to wielki kraj. Geograficznie od wieków było to olbrzymie i nieco tajemnicze dla Europejczyków państwo „za Wielkim Murem”. Od pewnego czasu „wielka” staje się też skala chińskiej gospodarki. W ciągu ostatnich trzydziestu lat gospodarka chińska rozwijała się w błyskawicznym tempie. Od chwili rozpoczęcia reform gospodarczych („polityka otwarcia” – j. chiński „gaige kaifeng”), zainicjowanych w 1978 roku przez Deng Xiaopinga, ponad 400 milionów Chińczyków wyszło z niedostatku, w praktyce realizując słynne powiedzenie Denga, iż „bycie bogatym to chwalebna rzecz”. Stopień urbanizacji Chin już obecnie wynosi ponad 46 procent. Gospodarka kraju pnie się w górę w światowych rankingach, zajmując czołowe miejsca zarówno pod względem wartości wytworzonego dochodu (Produktu Krajowego Brutto), jak i wartości obrotów handlu zagranicznego. Chiny stały się największym producentem ponad stu kategorii tradycyjnych i nowoczesnych produktów, od cementu i bawełny poczynając na telefonach komórkowych i telewizorach kończąc. Rozwój chińskiej gospodarki przypomina japoński czy koreański cud gospodarczy, ale na nieporównywalnie większą skalę. Od szeregu lat Chiny powszechnie nazywane są „fabryką świata”, natomiast obecnie obliczana na ponad czterysta milionów obywateli klasa średnia kraju tworzy rynek wewnętrzny, który coraz intensywniej przyciąga kolejne rzesze inwestorów i eksporterów. 11 grudnia 2001 roku Chiny, w efekcie piętnastoletnich negocjacji, przystąpiły do Organizacji Światowego Handlu, co przybliża kraj do dostosowania systemu prawnego i zasad prowadzenia działalności do międzynarodowych standardów, jak też już zwiększyło atrakcyjność Chin dla międzynarodowych inwestorów. Polityka otwarcia zasadzała się na możliwie intensywnym pozyskaniu zagranicznych inwestorów oferujących olbrzymiemu krajowi technologię, kapitał i know – how w prowadzeniu interesów. Istotnym elementem polityki otwarcia było stworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, wytypowanie 14 miast wybrzeża jako „miast otwartych”, jak też powołanie do życia stref i obszarów rozwoju.

Polityka reform gospodarczych, napływ inwestycji zagranicznych, jak i tradycyjna przedsiębiorczość obywateli Chin spowodowały, iż szybko rośnie dochód na głowę mieszkańca kraju. W 2010 roku Chiny przekroczyły 4382 USD na głowę obywatela. Charakteryzując parę lat temu pozycję chińskiej gospodarki w świecie, ówczesny minister handlu, Bo Xilai powiedział, iż trzeba brać pod uwagę, iż Chiny są wciąż krajem rozwijającym się. Oznacza to w praktyce występowanie sporych różnic w poziomie rozwoju poszczególnych obszarów kraju, różne standardy w prowadzeniu interesów, niedostatki formalne, prawne i organizacyjne. Mimo szybkiego rozwoju i wzrostu zamożności, dochód na głowę mieszkańca plasuje ten kraj na wciąż niskim poziomie w światowych rankingach. Postęp jest jednakże ewidentny, podobnie, jak duże są różnice w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych prowincji. Według raportu UN Human Development Programme opublikowanego w 2010 roku, poziom i standard życia w Pekinie czy Szanghaju nie odbiega zbytnio od standardów Portugalii, czy Cypru, podczas gdy warunki życia w prowincji Guizhou można porównać z Namibią. Chiny to zamożne Wschodnie Wybrzeże i Południe kraju i rolniczy, stepowy Zachód. W obecnej strukturze gospodarczej ChRL największy udział ma przemysł i budownictwo (ponad 49% wytwarzanego PKB), następnie usługi (39%), wreszcie rolnictwo (niecałe 12%). Znacznemu unowocześnieniu uległ w ostatnich latach profil wytwórczości, awans cywilizacyjny społeczeństwa i coraz wyższe kwalifikacje siły roboczej spowodowały, iż czołowe branże gospodarki chińskiej to obecnie elektronika, hutnictwo, energetyka, przemysł chemiczny, elektormaszynowy i motoryzacyjny. Przemysł odzieżowy, który dla wielu jest synonimem chińskiej oferty eksportowej, zajmuje dopiero ósme miejsce.

Polityka otwarcia oznacza w efekcie integrację gospodarki chińskiej z globalizującym się światem. Od szeregu lat na światowych rynkach znane są powszechnie chińskie towary. Początkowo były to wyroby z bawełny, obuwie i artykuły biurowe. Obecnie kraj ten jest drugim co do wielkości, eksporterem na świecie, a największym partnerem ChRL są państwa członkowskie Unii Europejskiej. W strukturze eksportu z Chin coraz poważniejsze miejsce zajmują wyroby przemysłu elektronicznego, elektromaszynowego czy chemicznego. Integracja ze światem to także organizacja Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku w Pekinie i Wystawa Światowa Expo 2010 w Szanghaju. Znaczna część chińskiego eksportu pochodzi z firm z udziałem kapitału zagranicznego. Inwestycje zagraniczne i obecność firm europejskich i amerykańskich są od szeregu lat nośnikiem istotnych zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych, jakie zachodzą w chińskim społeczeństwie. Głównymi inwestorami w kraju, poza Hongkongiem czy Tajwanem, są od szeregu lat wiodące państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Niemcy. Francja i Wielka Brytania. Postępująca globalizacja gospodarki światowej, coraz silniejsza pozycja finansowa podmiotów chińskich, jak i ich liczne kontakty międzynarodowe powodują, iż chińscy przedsiębiorcy coraz bardziej zainteresowani są również podejmowaniem inwestycji za granicą.

Ze względów marketingowych przedsiębiorcy dzielą Chiny na szereg obszarów i regionów, klasyfikując je, w zależności od własnego profilu działalności i zakładanych celów, pod kątem zamożności mieszkańców, oferowanych warunków inwestycyjnych, bazy surowcowej czy jakości infrastruktury. Centralne Chiny, ze swoją bazą surowcową, to doskonały kierunek np. dla polskich dostawców maszyn górniczych, natomiast eksporterzy towarów rynkowych szukać powinni swej szansy na wschodzie i południu ChRL. Generalnie wraz z rozwojem gospodarki chińskiej, planami rozbudowy infrastruktury i wzrostem zamożności społeczeństwa, rozszerza się zakres obszarów potencjalnej współpracy z chińskim partnerem. Efekty światowego kryzysu gospodarczego zmniejszyły udział eksportu w tworzeniu dochodu państwa, coraz istotniejsza dla rozwoju kraju będzie sytuacja na rynku wewnętrznym i „nastroje konsumpcyjne” mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Z pewnością, ze względu na już stworzony potencjał produkcyjny „za chińskim murem”, jak i wciąż dużą różnicę. W kosztach produkcji między ChRL a Europą, import z Chin (na potrzeby rynkowe, bądź półproduktów dla dalszego przetworzenia w Europie) będzie wciąż dominował, natomiast nowe perspektywy wiążą się z możliwościami współpracy inwestycyjnej (w Chinach bądź w Europie), dostawami towarów rynkowych do Chin, głównie z myślą o mieszkańcach dużych miast Wschodniego Wybrzeża i Południa, bądź współpracą naukowo – techniczną i wspieraniem przedsiębiorczości.

Źródła: Przewodnik rynkowy dla przedsiębiorców_Delta Rzeki Jangcy_WPHI Szanghaj_2010

 

Przydatne adresy i kontakty

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Pekinie

Kierownik Wydziału - Radca, Robert GÓRALCZYK

N° 1 Ritan Road ,Jian Guo Men Wai, Pekin 100600, Chiny

tel: +86-10-653 218 88 (sekretariat), 653 212 35 (centrala telefoniczna)

fax: +86-10-653 249 58,

e-mail: beijing@trade.gov.pl
 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju

Kierownik Wydziału -1 Radca, Andrzej PIECZONKA

Rooms 1906 - 1907, Tower B, City Center of Shanghai

100 Zunyi Road, Shanghai 200051, Chiny

tel: 0086 - 21 - 63 75 80 35; 62 37 17 26 fax. 0086 -21 -63 75 82 33

e-mail: shanghai@trade.gov.pl

 

^wróć do góry strony

<<powrót